02. новембар 2009.

Pregled novčanica u opticaju

Novčanica nominalne vrednosti 10 dinara
godina izdanja: 2006.
opis lica: portret Vuka Stefanovića Karadžića, otvorena knjiga i Vukov pribor za pisanje (eksponati stalne postavke Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu), tri slova moderne srpske azbuke
opis naličja: figura Vuka Stefanovića Karadžića (detalj sa fotografije), učesnici "Prvog svetoslovenskog skupa" održanog u Pragu 1848. godine (detalj sa fotografije), friz od slova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na oker podlozi
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 62 x 131 mm
boja: okeržuta, braon, zelena
u opticaju: od 19. maja 2006.

Novčanica nominalne vrednosti 20 dinaragodina izdanja: 2006.
opis lica: portret Petra II Petrovića Njegoša, desno od portreta prikazan je, linijskim crtežom, Cetinjski manastir
opis naličja: figura Petra II Petrovića Njegoša, detalj sa ukrasne minijature s prvog slovenskog oktoiha, štampanog na Cetinju 1494. godine, planinski masiv Komova, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na zelenoj podlozi
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 64 x 135 mm
boja: zelena, okeržuta i diskretna crna
u opticaju: od 18. jula 2006.

Novčanica nominalne vrednosti 50 dinaragodina izdanja: 2005.
opis lica: portret kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, stilizovani prikaz dela violine, klavijatura I notni zapis iz Mokranjčeve zaostavštine
opis naličja: figura Stevana Stojanovića Mokranjca, motiv iluminacije sa Miroslavljevog jevanđelja, notni zapis, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na ljubičastoj podlozi
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 66 x 139 mm
boja: ljubičasta, ton oker boje
u opticaju: od 15. novembra 2005.

Novčanica nominalne vrednosti 100 dinaragodina izdanja: 2003.
opis lica: portret Nikole Tesle, naučnika
opis naličja: figura Nikole Tesle, a u centralnom delu je dat prikaz Teslinog elektromotora, iznad kojeg je prikazana "Teslina golubica"
potpis guvernera: Mlađan Dinkić
dimenzije: 68 x 143 mm
boja: plava, okeržuta i zelena
u opticaju: od 2. jula 2003. godine

Novčanica nominalne vrednosti 100 dinaragodina izdanja: 2004.
opis lica: portret Nikole Tesle, naučnika
opis naličja: figura Nikole Tesle, a u centralnom delu je dat prikaz Teslinog elektromotora, iznad kojeg je prikazana "Teslina golubica"
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 68 x 143 mm
boja: plava, okeržuta i zelena
u opticaju: od 17. septembra 2004. godine

Novčanica nominalne vrednosti 100 dinaragodina izdanja: 2006.
opis lica: portret naučnika Nikole Tesle, formula za jedinicu magnetne indukcije, prikaz električnog pražnjenja, prikaz jednog Teslinog postrojenja.
opis naličja: figura Nikole Tesle (motiv sa fotografije iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu), crtež Teslinog elektromotora, “ Teslina golubica”, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na plavoj podlozi.
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 68 x 143 mm
boja: plava boja, uz dodatak okeržutih i zelenih tonova
u opticaju: od 20. oktobra 2006. godine

Novčanica nominalne vrednosti 200 dinaragodina izdanja: 2005.
opis lica: portret Nadežde Petrović, prikaz skulpture Nadežde Petrović, obrisi crkve manastira Gračanica, slikarska četkica
opis naličja: figura Nadežde Petrović kao dobrovoljne bolničarke u vreme Prvog balkanskog rata, prikaz crkve manastira Gračanica, deo kompozicije s jedne od slika Nadežde Petrović, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na plavoj podlozi.
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 70 x 147 mm
boja: braoncrvena, uz dodatak plavih tonova
u opticaju: od 2. jula 2005. godine

Novčanica nominalne vrednosti 500 dinaragodina izdanja: 2004.
opis lica: portret Jovana Cvijića, geografa
opis naličja: figura Jovana Cvijića, stilizovani prikaz etno motiva
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 70 x 147 mm.
boja: plavozelena, crvenobraon, zelena i žuta boja
u opticaju: od 17. septembra 2004. godine


Novčanica nominalne vrednosti 500 dinara
godina izdanja: 2007.
opis lica: portret Jovana Cvijića, geografa
opis naličja: figura Jovana Cvijića, stilizovani prikaz etno motiva, veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na zelenoj podlozi
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 70 x 147 mm.
boja: plavozelena, crvenobraon, zelena i žuta boja
u opticaju: od 4. juna 2007. godine


Novčanica nominalne vrednosti 1000 dinaragodina izdanja: 2003.
opis lica: portret Ðorđa Vajferta, prikaz kompleksa objekata Vajfertove pivare, kinegram "Sveti Ðorđe ubija aždaju"
opis naličja: figura Ðorđa Vajferta u sedećem položaju, deo enterijera zgrade Narodne banke Srbije, prikaz prigodne medalje
potpis guvernera: Mlađan Dinkić
dimenzije: 72 x 151 mm
boja: crvena, okeržuta, plavozelena
u opticaju: od 24. marta 2003. godine

Novčanica nominalne vrednosti 1000 dinaragodina izdanja: 2003.
opis lica: portret Ðorđa Vajferta, prikaz kompleksa objekata Vajfertove pivare, kinegram "Sveti Ðorđe ubija aždaju"
opis naličja: figura Ðorđa Vajferta u sedećem položaju, deo enterijera zgrade Narodne banke Srbije, prikaz prigodne medalje
potpis guvernera: Kori Udovički
dimenzije: 72 x 151 mm
boja: crvena, okeržuta, plavozelena
u opticaju: od 15. septembra 2003. godine

Novčanica nominalne vrednosti 1000 dinaragodina izdanja: 2006.
opis lica: portret Ðorđa Vajferta, prikaz kompleksa objekata Vajfertove pivare, kinegram "Sveti Ðorđe ubija aždaju"
opis naličja: figura Ðorđa Vajferta u sedećem položaju, deo enterijera zgrade Narodne banke Srbije, prikaz prigodne medalje; veliki grb Republike Srbije u gornjem levom uglu novčanice, na crvenoj podlozi.
potpis guvernera: Radovan Jelašić
dimenzije: 72 x 151 mm
boja: crvena, okeržuta, plavozelena
u opticaju: od 18. jula 2006. godine

Novčanica nominalne vrednosti 5000 dinaragodina izdanja: 2003.
opis lica: portret Slobodana Jovanovića
opis naličja: figura Slobodana Jovanovića, fragment zgrade Savezne skupštine i stilizovan prikaz enterijera skupštinske sale
potpis guvernera: Mlađan Dinkić
dimenzije: 76 x 159 mm
boja: tonovi zelene, ljubičaste i žute
u opticaju: od 2. jula 2003. godine1 коментар: