25. октобар 2015.

Predsedavanje Republike Srbije Organizaciji za evropsku bezbednost

Predsedavanje Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju Srbija je prepoznala kao priznanje, ali i kao veliki izazov na polju multilateralne diplomatije, priznanje da smo pouzdan partner, dorastao odgovornosti za postizanje konsenzusa u tako raznorodnoj Organizaciji.

Tokom protekle godine trudili smo se da opravdamo ukazano poverenje i iskoristimo priliku da doprinesemo radu i afirmaciji OEBS-a. Kompromis i konsenzus, kao osnovna načela Organizacije koja su nas održala na okupu svih ovih godina, predstavljaju prednost u suočavanju sa izazovima u složenom svetu današnjice.

Završni akt iz Helsinkija je decenijama pružao čvrstu osnovu bezbedno-sti i stabilnosti u Evropi. Pre četrdeset godina, naši prethodnici su razumeli da je održavanje mira i bezbednosti u Evropi zajednička odgovornost. Organizacija treba da sledi taj primer i pokaže hrabrost za učešće u ozbiljnom, posvećenom dijalogu i pronalasku prilika za zajedničko delovanje. Principi Završnog akta predstavljaju istorijski trijumf saradnje nad sukobima, kako je zaključeno i u Helsinkiju ovog leta, na obeležavanju 40. godišnjice postojanja Organizacije.

Nadamo se i verujemo da će Ministarski savet u Beogradu biti još jedan uspešan korak napred ka jačanju i konsolidaciji sistema evropske bezbednosti i partnerske saradnje.

Umetnička obrada marke: Jakša Vlahović, akademski grafičar.

Stručna saradnja: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.
Kataloške informacije
DAtum izdavanja: 20. oktobar 2015.
Umetnička obrada: Jakša Vlahović
Štampa: višebojni ofset ZIN Beograd
Tiraž: 74,00 din (višebojna) 50.000 primeraka
Tabak: 25 komada
Koverat sa žigom PD (FDC): 1
Maksimum karta (MC): 1
Nacrt: Prikaz zastava zemalja članica Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Veličina marke: 30 x 37,5 mm
Važi neograničeno.

22. октобар 2015.

Nova novčanica od 20 evra u opticaju u novembra

Nova novčanica od 20 evra naći će se u opticaju od novembra.

Kako navode nemački mediji, druga generacija novčanica evra trebala bi biti mnogo sigurnija i trajnija.

U Evropskoj centralnoj banci (ECB) smatraju kako će uz nove sigurnosne oznake biti mnogo teže krivotvoriti novčanicu. Nova banknota je osveženog dizajna i unaprijeđenih sigurnosnih karakteristika kako bi se maksimalno sprečila mogućnost falsifikovanja.

Pre uvođenja nove novčanice, preporučuje se da bankomati i kase budu podešeni i za ovu novčanicu kako se ne bi pojavili problemi u bankarskom sistemu.

Plava novčanica od 20 evra, veličine 133 x 72 mm, izrađena je u gotskom stilu. ECB i nacionalne centralne banke zemalja evrozone postepeno će puštati u opticaj novu novčanicu.

Evropska Centralna banka je u februaru ove godine predstavila novu novčanicu od 20 evra. Poslije novčanice od pet evra u maju 2013. godine i novčanice od 10 evra u septembru 2014. godine, ovo je treća banknota iz serije "Evropa".

18. октобар 2015.

Božić 2015.

Ceo hrišćanski svet praznik Rođenja Hristovog svetkuje 25. decembra. Budući da tri pravoslavne patrijaršije – Jerusalimska, Ruska i Srpska vreme računaju po Julijanskom kalendaru, za njihovu pastvu, zbog razlike od 13 dana, ovaj praznik stiže 7. januara.

Božić je jedan od najznačajnijih i najradosnijih hrišćanskih praznika, a njegova poruka je poruka mira i ljubavi.

Božić se kod nas slavi tri dana. To je pre svega porodični praznik, a običaji vezani za njega su brojni. Na dan uoči Božića, Badnji dan, unosi se badnjak od hrastovog drveta u kuću, pali se kandilo, prostire slama u koju se stavljaju slatkiši, suve šljive, orasi, šećer i novčići. Slama simbolizuje jasle u kojima je Isus Hristos rođen. Badnjak je simbol dugovečnosti i čvrstine trajanja hrišćanstva, kao i toplote ljubavi koju nam Hristos donosi svojim rođenjem i dolaskom na Zemlju. Na sam dan Božića, rano ujutru, zvone zvona na hramovima i objavljuju dolazak i rođenje Hristovo. Narod odlazi u crkvu na Božićnu liturgiju i svi se pozdravljaju rečima „Hristos se rodi“ i „Vaistinu se rodi“.

Motiv na marki nominalne vrednosti 23,00 dinara: Ikona D. Bačevića „Blagovesti“, 1769. godina, iz zbirke Galerije Matice srpske. Motiv na marki nominalne vrednosti 70,00 dinara: Ikona N. Neškovića „Poklonjenje kraljeva“,1763. godina, iz zbirke Galerije Matice srpske. Motiv na koverti: Ikona nepoznatog autora „Bogorodica sa Hristom“, XVIII vek, iz zbirke Galerije Matice srpske.

Grafička obrada maraka: Anamari Banjac, akademski slikar.

Stručna saradnja: Galerija Matice srpske, Novi Sad.
Kataloške informacije
Datum izdavanja: 15. oktobar 2015.
Umetnička obrada: Anamari Banjac
Višebojni ofset ZIN Beograd
Tiraž: 23,00 din (višebojna) 50.000; 70,00 din(višebojna) 50,000 primeraka
Tabak: 25 komada
Koverat sa žigom PD (FDC): 1
Nacrti: Ikona D.Bačevića „Blagovesti”, 1769. godina iz zbirke Galerije Matice Srpske; Ikona N.Neškovića „Poklonjenje kraljeva”, 1763.godina, iz zbirke Galerije Matice Srpske.
Veličina marke: 30 x 37,5 mm
Važe neograničeno.

11. октобар 2015.

100 godina patenata Mihajla Idvorskog Pupina – Začetak telekomunikacija

Unesko je 2015. godinu proglasio za Međunarodnu godinu svetlosti i svetlosnih tehnologija. Program obuhvata otkrića u oblasti optike, fotonike i elektromagnetnih signala prenosa, u okviru kojeg se obeležava i stogodišnjica prijavljivanja sedam patenata Mihajla Pupina iz oblasti emitovanja radio-talasa.

Svetlost je napravila revoluciju u oblasti energije, obrazovanja, poljoprivrede, zdravlja i komunikacija. Opčinjen svetlošću, Pupin je osvetljavanje shvatao ne samo kao tehnološku inovaciju, već i kao kulturološku promenu.

Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935) bio je naučnik, profesor, dobitnik Pulicerove nagrade, počasni konzul Srbije u SAD, dugogodišnji predsednik Srpskog narodnog saveza u SAD, veliki dobrotvor i mecena.

Tokom svog dugogodišnjeg naučnog i eksperimentalnog rada Pupin je dao značajan doprinos na polju višestruke telegrafije, bežične telegrafije, telefonije, rendgenologije i razvoja elektrotehnike.

Svojim patentima iz 1915. godine, postavio je temelje za prenos na daljinu višestrukih radio-signala preko elektronskih predajnika i tako kreirao osnov za razvoj radio-tehnike i svih ostalih oblika moderne bežične komunikacije.

Umetnička obrada marke: mr Boban Savić, akademski slikar.

Stručna saradnja: Ljiljana Đorđević, kustos PTT muzeja u Beogradu.
Kataloške informacije
Datum izdavanja: 9. oktobar 2015.
Umetnička obrada: Boban Savić
Štampa: višebojni ofset ZIN Beograd
Tiraž:23,00 din (višebojna) 25.000 primeraka
Tabak: 8 + vinjeta
Koverat sa žigom PD (FDC): 1
Maksimum karta (MC): 1
Nacrt: Portret Mihajla I. Pupina sa grafičkim prikazom njegovih pataenata u pozadini, koji su dali osnov za razvoj radio-tehnike i svih ostalih oblika moderne bežične komunikacije
Veličina marke: 30 x 37,5 mm
Važi neograničeno.

10. октобар 2015.

100 godina od velike odbrane Beograda u Prvom svetskom ratu

Ratna 1914. je Kraljevinu Srbiju potpuno iscrpela. Privreda je bila u kolapsu a stanovništvo, među kojim veliki broj izbeglica, je zahvatila glad i epidemija tifusa i dizenterije. Umirali su svi: civili, vojnici, deca, stari i doktori koji su ih lečili.

U septembru 1915. austrougarske i nemačke trupe su prikupile 800.000 vojnika za novu ofanzivu na Srbiju, koja jedva da je imala 300.000 vojnika, slabo opremljenih. Ofanziva je počela bombardovanjem Beograda 5. oktobra 1915. Na Beograd je tokom dva dana palo preko 30.000 granata. Neprijateljska vojska pokušala je prelazak Dunava 7. oktobra, potpomognuta jakom artiljerijskom vatrom. Tek nakon desetak neuspešnih juriša, austorugarske snage su uspele da pređu reku. Pod žestokim naletima neprijatelja, branioci su morali da se sa Dunavskog keja povuku prvo u Dušanovu ulicu, a zatim u Vasinu. Žestoke borbe trajale su tri dana. Beograd su, osim vojnika, branili i žene, deca i starci, koji su uzimali oružje od poginulih vojnika.

Suočena sa nedostatkom artiljerijskog oruđa, municije, opreme i hrane, srpska vojska napušta Beograd i povlači se ka jugu zemlje pružajući žestok otpor. U tim teškim trenucima, uz vojsku se borio sav narod.

Plan vrhovne komande da se vojska povuče dolinom Morave ka Grčkoj i luci Solun osujećen je napadom bugarskih jedinica koje su bez objave rata upale u južnu Srbiju. Iako suočena sa potpunom propašću, srpska vojska odbija ponuđenu kapitulaciju i nastavlja borbu. U novembru 1915. vrhovna komanda izdaje naređenje o povlačenju preko Albanije kako bi se došlo do luke Drač, odakle bi se vojska prebacila na sigurno grčko tlo.

Povlačenje srpske vojske preko Albanije, koju su pratile kolone izbeglica i čitav državni vrh na čelu sa kraljem Petrom I Karađorđevićem, sa pravom se naziva Golgota Srbije, jer je predstavljalo najteže iskušenje za srpsku vojsku i narod od početka Velikog rata.

Motiv na marki: Regent Aleksandar i britanski admiral Trubridž na položaju odbrane Beograda 1915. Motiv na koverti: Odbrana Beograda, 1915 momenat opaljenja topa.

Umetnička obrada marke: Jakša Vlahović, akademski grafičar i Radomir Bojanić, akademski slikar.

Stručna saradnja: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.
Kataloške informacije
Datum izlaska: 6. oktobar 2015.
Umetnička obrada: Jakša Vlahović i Radomir Bojanić
Štamoa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 3/4
Tiraž: 23,00 din (višebojna) 25.000 primeraka
Tabak: 25 komada
Koverat sa žigom PD (FDC): 1
Nacrt: Regent Aleksandar i britanski admiral Trubridž na položaju odbrane Beograda 1915.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm
Važi neograničeno.

04. октобар 2015.

Radost Evrope 2015.

„Radost Evrope” je najveća i najstarija međunarodna manifestacija dečjeg stvaralaštva, ustanovljena davne 1969. godine povodom Svetskog dana deteta. Svake godine, početkom oktobra, u Beograd stižu deca iz mnogih zemalja Evrope – da igraju, pevaju, glume, izlažu svoje likovne radove, a pre svega se druže i dobro zabavljaju. Skoro da nema evropske zemlje čija deca, u ovih 46 godina trajanja manifestacije, nisu bila gosti „Radosti Evrope”.

Deo manifestacije „Radost Evrope” od 1998. čini i Međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope”, koji je takmičarskog karaktera, a njegova tema je uvek „Rečnik prijateljstva”. Petnaest univerzalnih simbola (dete, Evropa, hleb, igra, knjiga, ljubav, majka, mir, otac, pesma, prijatelj, ptica, radost, sloboda, sunce) sastavio je veliki književnik i prijatelj dece Duško Radović, povezavši decu širom sveta igrom, pesmom i konačno – slikom.

Izložba Međunarodnog likovnog konkursa već četrnaesti put od svog osnivanja predstavlja najuspelije radove mladih likovnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva koji svojom bogatom paletom ulepšavaju međunarodnu manifestaciju Radost Evrope. Iz godine u godinu, nagrađeni radovi svedoče o autentičnosti vizuelne kulture detinjstva, razvijajući senzibilitet kako publike, tako i stručne javnosti za ovaj oblik likovnog izraza.

Na nagradnom likovnom konkursu nagrađuju se radovi dece uzrasta od 5 do 18 godina u pet starosnih kategorija. Vremenom je konkurs prerastao granice Evrope, objedinivši decu i mlade iz celog sveta. Najbolji dečiji radovi svoje mesto nalaze i na prigodnoj poštanskoj marki „Radost Evrope”. Ove godine, rad desetogodišnjeg deteta iz Indije, Dhanui Mihirbhai Doshi, pobednika likovnog konkursa, predložak je za likovno rešenje marke. Likovno delo šestogodišnjeg Konstantina Krnjića iz Srbije svoje mesto našlo je na vinjeti, a kao motiv na koverti prikazani su radovi Alise Pančal (5 godina) iz Australije, Tomaša Kaleje (13 godina) iz Slovačke Lore Muteve (10 godina) iz Bugarske i Tomaša Bili (13 godina) iz Slovačke.

Stručna saradnja: Dečji kulturni centar Beograd.

Grafička obrada marke: Anamari Banjac, akademski slikar.
 
Kataloške informacije
Datum izdavanja: 2. oktobar 2015.
Umetnička obrada: Anamari Banjac
Štamopa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 3/4
Tiraž: 70,00 din (višebojna) 25.000 primeraka
Tabak: 8 + vinjeta
Koverat sa žigom PD (FDC): 1
Nacrt: Najbolji dečiji rad, desetogodišnjeg deteta Dhanui Mihirbhai Doshi iz Indije.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm
Važi neograničeno.