30. јануар 2015.

100 godina od rođenja Branka Ćopića

Branko Ćopić (Hašani, Bosanska krajina, 1. januar 1915 – Beograd, Srbija, 26. mart 1984) je bio srpski i jugoslovenski književnik. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, nižu gimnaziju u Bihaću, a učiteljsku školu u Karlovcu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1940. godine. Prvu priču objavio je 1928. godine. Njegova dela prevođena su i na engleski, nemački, francuski i ruski jezik. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

U danima Aprilskog rata sa grupom svojih drugova iz Đačkog bataljona u Mariboru, pokušao je da pruži otpor neprijatelju kod Mrkonjić Grada. Nakon kapitulacije vojske vratio se u svoj rodni kraj, a sa početkom ustanka stupio je u partizane i sve vreme rata bio je ratni dopisnik, zajedno sa nerazdvojnim prijateljem i kumom, književnikom Skenderom Kulenovićem.

Celi radni i životni vek nakon Drugog svetskog rata Branko Ćopić je proveo u Beogradu. Bio je urednik dečjih listova i jedan od najvećih dečjih pisaca na jugoslovenskim prostorima. U njegovim delima dominiraju teme iz života ljudi iz Bosanske krajine i NOR-a. Za književni rad dobio je, između ostalih, nagradu AVNOJ-a i Njegoševu nagradu (obe 1972).

Ćopić je stvorio raznovrstan književni opus, između ostalog zbirke pripo-vedaka Doživljaji Nikoletine Bursaća, Bašta sljezove boje, romane Prolom, Gluvi barut, Ne tuguj bronzana stražo, Osma ofanziva, Delije na Bihaću; zbirke pesama Ognjeno rađanje domovine, Pjesme, Ratnikovo proljeće; komedije Doživljaji Vuka Bubala, Odumiranje međeda.

Najpoznatija njegova dela za decu su: U svijetu medvjeda i leptirova, Priče partizanke, Pjesme pionirke, pesma Ježeva kućica, Priče ispod zmajevih krila, Pijetao i mačka, Doživljaji mačka Toše, Orlovi rano lete, Magareće godine, Slavno vojevanje, Glava u klancu, noge na vrancu i druga.

Branko Ćopić preminuo je 26. marta 1984. godine u Beogradu.

Umetnička obrada marke: mr Marina Kalezić, akademski slikar.
Kataloške informacije
27. januar 2015.
Umetnička obrada Marina Kalezić
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 3/4
Tiraž: 35,00 din (višebojna) 50.000
Tabak: 8 + vinjeta
Koverat sa žigom PD: 1
Nacrt: Portret Branka Ćopića.
Veličina marke: 30 x 37,5 mm.
Važe neograničeno.