24. мај 2014.

Evropska zaštita prirode

Zavod za zaštitu prirode Srbije prirodna dobra Park prirode „Stara planina” i predeo Zaovine zbog svojih prirodnih vrednosti nominovano je za svetsku mrežu rezervata biosfere u okviru UNESCO programa „Čovek i biosfera“ (MAB).

Park prirode „Stara planina“ prepoznatljiv po raznovrsnoj geološkoj građi sa dominatnim stenama crvenog peščara na kojima se razvio specifičan svet flore i faune nalazi se u istočnoj Srbiji. U pejsažu Parka zastupljene su blago talasate visoravni pašnjaka ispresecane vodotocima sa čestom pojavom brzaka i kaskadnim i slapovitim prelomima. Raznovrsnost divljeg biljnog i životinjskog sveta čini prisustvo 1 200 vrsta i podvrsta viših biljaka, oko 200 vrsta ptica, 30 vrsta sisara, 12 vrsta gmizavaca, 26 vrsta riba. Kulturno istorijske osobenosti područja čnii spomeničko srednjovekovno nasleđe iz doba Brankovića. Na osnovu Studije zaštite Zavoda Stara planina je proglašena za Park prirode.na ukupnoj površini od 114, 332 hektara kao prirodno dobro I kategorije, od izuzetnog značaja .Ovim proglašenjem je ustanvljeno najveće prirodno dobro u Srbiji koje je predloženo i za zaštiu na svetskom nivou kao rezervat biosfere (UNESCO, MAB).

Predeo Zaovine se nalaze u zapadnoj Srbiji, u južnom delu planine Tare u šumovitom brdsko-planinskom području. Zaovine su posebno poznate kao mesto na kojem je Josif Pančić 1875. godine otkrio omoriku (Picea omorika), živi fosil biljnog sveta. Na ovom prostoru je zabeleženo 55 vrsta koje se nalaze na preliminarnoj crvenoj listi flore Srbije i 25 vrsta međunarodno značajnih biljaka, 108 vrsta ptica, 14 vrsta riba, 6 vrsta vodozemacaca, 5 vrsta gmizavaca i 36 vrsta sisara. Najznačajniji predstavnik insekata je reliktna i endemična vrsta Pančićev skakavac (Pyrgomorphulla serbica). Studijom zaštite Zavod je valorizovao prostor Zaovina površine oko 6.300 hektara (naselje Zavoine, četri jezera i kanjon Belog Rzava), koji će biti zaštićen u okviru Nacionalnog parka „Tara” i time predložen za zaštitu na svetskom nivou kao deo prekograničnog rezervata biosfere „Drina” koji obuhvata deo prostora Srbije i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini (UNESCO, MAB).

Umetnička obrada maraka: Miroslav Nikolić.

Stručna saradnja: Zavod za zaštitu prirode Srbije.
Kataloške informacije
22. maj 2014.
Umetnička obrada Miroslav Nikolić
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 1/4
Ritaž: 35,00 din (višebojna) 50.000; 70,00 din (višebojna) 50.000
Tabak: 8 + vinjeta
Nacrti: Park prirode „Stara planina” sa karakterističnim životinjama; Predeo Zaovine sa karakterističnim životinjama.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm.
Važi neograničeno.