06. новембар 2009.

Majska skupština 1848. Pavla Simića između patriotske ikone i umetnićkog dela

U tekstu se tumači slika Pavla Simića, Majska skupšina 1848. na osnovama analize same skupštine kao režiranog političkog spektakla. Slika se posmatra kao dvostruki fenomen: kao patriotska ikona i umetnićko delo. Posebno se razmatra dihotomija, proizvedena u srpskoj istoriji umetnosti, između te slike shvaćene kao vizuelni dokument istorijskog događaja i slike kao umetničkog dela.

Opširnije: pdf

Нема коментара:

Постави коментар