02. новембар 2009.

Numizmatika

Numizmatika je oblast koja se bavi izučavanjem kako starog novca, tako i novca iz savremenog perioda. Njen naziv potiče odgrčke reči «nomisma», sa značenjem kovanica, novac. U širi domen numizmatike spadaju i medaljerstvo, faleristika (sakupljanje ordenja) i skripofilija (sakupljanje starih vrednosnih papira).

Numiymatika se deli se na:
- staru numismatiku, koja proučava doba do Zapadnog Rimskog Carstva,
- srednjevekovnu, koja počinje sa Vizantijom i sa novcima iz vremena seobe naroda, i
- modernu, koja počinje sa Renesansom.

Нема коментара:

Постави коментар