05. новембар 2009.

Godišnjica izdanja markice sa likom Milana Obrenovića

Srbija je svoje prve poštanske marke izdala 1. maja 1866. godine, kada je u Beogradu još uvek boravio turski odred. Te prve marke, od jedne i dve pare, zapravo su novinske marke korišćene isključivo na graničnim prelazima i služile su za naplatu poštanske takse za novine i časopise koji su stizali iz inostranstva. Slanje štampe unutar Srbije bilo je besplatno. Na markama je kao motiv grb Kneževine Srbije. Marke su štampane u Državnoj štampariji u Beogradu tehnikom knjigotiska na papiru različite debljine. Štamparija u Beogradu nije imala potrebnog iskustva, a i vremenski rok za njihovo štampanje bio je kratak, tako da nisu zupčane i obiluju štamparskim greškama. Doštampavane su nekoliko puta tokom 1866. godine, a tačan broj, nakon obimnog istraživanja više generacija filatelista, utvrđen je tek krajem prošlog veka. Marke su štampane po nacrtu Anastasa Jovanovića, slikara i litografa iz Beograda.

Prve poštanske marke u Srbiji, korišćene za frankaturu pismonosnih pošiljaka, puštene su u opticaj 1. jula 1866. Nominala im je 10, 20 i 40 para, a štampane su u Carskoj državnoj štampariji u Beču tehnikom knjigotiska. Po predlogu A. Jovanovića marke za štampu pripremio je austrijski litograf V. Kacler. Motiv na markama je lik kneza Mihaila Obrenovića. Motivi na kasnijim redovnim markama su gotovo isključivo vladari. Ovo pravilo uglavnom je važilo i za sve marke koje su tada izdavane u svetu.

Nakon smrti kneza Mihaila kao motiv na našim markama je lik kneza Milana Obrenovića. Puštene su u opticaj 19. juna 1869, tako da ove godine srpska filatelija slavi 140 godina izdanja sa likom Milana Obrenovića. Emitovano je ukupno osam vrednosti sa likom kneza, a kasnije kralja Milana Obrenovića, i to od 1 do 50 para, dok je marka od 1 dinara štampana 1880. godine. Ukupno je štampano 10 maraka u različitim nominalama. I ove marke su štampane u više navrata, sve u Državnoj štampariji u Beogradu.

Dolaskom na čelo Srbije kralja Aleksandra Obrenovića od marta 1890. godine štampaju se marke sa njegovim likom. Posle ubistva kralja Aleksandra Obrenovića 29. maja 1903. godine privremena vlada rešila je da se marke sa kraljevim likom povuku iz saobraćaja, iako su bile već poručene u Parizu za njegov rođendan (2. avgusta). Ove marke su ipak puštene u opticaj, ali su prvo bile preštampane tako da je na deset maraka različitih nominala stavljen pretisak sa državnim grbom.

Povodom stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, kao i povodom krunisanja kralja Petra Prvog u Žiči, emitovana je septembra 1904. godine serija od 11 maraka sa dva motiva. Marke manjih nominala imale su za motiv likove Karađorđa i kralja Petra Prvog, dok je na markama većih nominala motiv grupa učesnika Prvog srpskog ustanka, pa ova serija predstavlja naše prvo prigodno izdanje. Lik kralja Petra Prvog, osim za novinske marke, pojavljuje se kao motiv i na svim ostalim markama Srbije do marta 1920. godine kada je emitovano poslednje izdanje maraka Srbije sa prekidom do 2006. godine.

Svojim motivom izdvaja se serija od sedam maraka iz 1915. godine gde je prikazana poseta kralja Petra bojištu na Geravici kod Darosave. Motiv na marki je fotografija ratnog fotografa Černova. Zanimljivo je da su krajem 1915. ove marke prodavane na pošti u Prištini da bi služile u novčanom prometu zbog nedostatka sitnog novca, a nisu dospele u redovan poštanski saobraćaj.

Poslednja izdanja sa nazivom Kraljevina Srbija su iz 1918. i 1920. godine. Seriju čini po 12 maraka, gde su kao motivi prikazani likovi kralja Petra i regenta Aleksandra.

U periodu kneževine i kraljevine Srbije ukupno su katalogizirane 123 marke.

Poštanske marke iz kneževine i kraljevine Srbije

Нема коментара:

Постави коментар