05. новембар 2009.

Najveća domaća retkost

Filatelističke aukcije su jedan od najboljih načina popune zbirke za svakog kolekcionara. Na jednom mestu ima se uvid šta sve novo može da se uvrsti u zbirku, a potom i kupi traženi materijal. Pored toga, u aukcijskim katalozima kolekcionar može da dobije potpunije informacije od onih koje stoje u standardnim katalozima poštanskih maraka. Te informacije se pre svega odnose na način upotrebe filatelističkih objekata u poštanskom saobraćaju, odnosno da li su korišćene za svrhu za koju su emitovane.

Poštanske marke se koriste za plaćanje usluga slanja i otpremanja pošiljaka, ali se ponekad upotrebljavaju i za naplatu troškova prilikom izdavanja potražnice ili reklamacije u poštanskom saobraćaju. Samo u retkim slučajevima koriste se umesto taksenih maraka, pri čemu su lepljene na formulare. Na sličan način i poštanski žigovi se koriste za razne namene pored svoje osnovne funkcije da označe kada je pošiljka otpremljena, kao i da onemoguće dva puta korišćenje iste poštanske marke.

U našoj zemlji se održavaju redovne filatelističke aukcije. Uglavnom dva puta godišnje, u organizaciji „Srpskog filatelističkog kluba” iz Beograda. Poslednja, 32. po redu, aukcija ovog filatelističkog društva i aukcione kuće održana je početkom juna u Beogradu. Na njoj je ponuđeno više od 2.000 lotova među kojima je bilo i pravih rariteta sa izuzetno visokom početnom cenom. Osim filatelije, lotove su sačinjavale papirnate novčanice i ordenje.

Katalog je izdat dva meseca pre održavanja aukcije. Kao i ranije, štampan je u luksuznoj prezentaciji sa slikama u boji skoro svih filatelističkih objekata i sa njihovim detaljnim opisom na srpskom i engleskom jeziku. Na taj način sam aukcijski katalog predstavlja značajno i zanimljivo filatelističko štivo. Ispod svake slike dat je kataloški broj i početna cena. U periodu od dve nedelje uoči aukcije ponuđene lotove mogao je svaki zainteresovani kupac lično da pogleda i proveriočuvanost materijala.

Najznačajniji filatelistički predmet bila je najređa marka Srbije – novinska marka sa likom kneza Mihaila iz 1868. godine od jedne pare, tzv. treće štampanje, zelenomaslinaste boje na tankom papiru sa originalnom gumom – lepkom. Sačuvano je samo deset komada maraka i svi su pojedinačni primerci. Ove marke zbog atentata na kneza Mihaila nikada nisu bile u upotrebi i predstavljaju najveću retkost srpske filatelije. Jedan primerak je pre petnaestak godina na aukciji u Švajcarskoj prodat za 12.000 franaka i danas se nalazi u zbirci u Italiji. Primerak na ovoj aukciji je bio prvi put u prodaji, a potiče iz čuvene zbirke iz Nemačke i specifičan je po tome što su obe oznake vrednosti od jedne pare zalivene bojom, pa odaju utisak da su polja prazna. Guma je bezbojna sa specifičnom, delimično mehurastom strukturom. Ova marka potiče iz prva tri reda prvog štamparskog tabaka pa je time svojevrstan unikat. Početna cena bila je 4.000, a prodata je za 4.100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Нема коментара:

Постави коментар