22. новембар 2009.

Izložene marke sa likom kneza Milana

Čuvene marke sa likom kneza Milana Obrenovića iz 1869. godine, izložene su na filatelističkoj izložbi Muzeju PTT.

Među filatelistima veoma cenjene marke sa likom kneza Milana nastale su pre 140 godina, štampane su u različitim bojama i sa devet nominacija. Ove marke spadaju među najcenjenije primerke klasične filatelije u svetu.

Na izložbi, koju je organizovao Savez filatelista Srbije u saradnji sa Nacionalnim muzejem pošta Brazila, prikazana je i poštanska istorija Srbije.

Prva javna poštanska služba u Srbiji uspostavljena je 1840 godine, a kneževina Srbija je prve marke dobila 1866. godine, sa likom kneza Mihajla. Srpski filatelistički klub osnovan je pre 90 godina, a časopis "Filatelista", koji i danas izlazi, obeležio je ovom izložbom 60 godina.

U drugom delu izložbe prikazane su poštanske marke iz fonda Nacionalnog muzeja pošte Brazila. Uz pomoć brazilske ambasade u Beogradu, na izložbi su prezentirane namenski poslate serije maraka koje prikazuju različite aspekte Brazila i njegove razvijene filatelije.

Prve srpske poštanske marke su izdate 1. jula 1866. Po ugledu na druge napredne zemlje, zakonom od 25. januara 1866. preuređena je poštanska služba i uvedeno plaćanje poštanskih taksi markama. Upotreba maraka trebalo je da počne 13. maja 1866. ali je Carska državna štamparija u Beču, kod koje su štampane prve poštanske marke Kneževine Srbije, nešto zadocnila sa isporukom pa su prve poštanske marke mogle biti puštene u tečaj tek 13.jula 1866. Još jedno kratko vreme, neke pošte, najčešće iz razloga što ih uprava pošta nije na vreme snabdela potrebnim količinama maraka naplaćivale su taksu u gotovom novcu (Raška, Ivanjica i dr.). Otuda se nalaze i pisma sa datumom posle 1. jula po starom kalendaru na kojima nema poštanskih maraka već je kao dokaz naplaćene takse stavljen žig "Naplaćeno".

Srbija je bila jedna od 22 (Nemačka, Austrija, Mađarska, Belgija, Danska, Egipat, Španija, SAD, Francuska, Velika Britanija, Grčka, Italija, Luksemburg, Norveška, Holandija, Portugal, Rumunija, Rusija, Švedska, Švajcarska, Turska) zemlje koje su se sastale u Bernu 1874. godine i potpisale konvenciju o osnivanju današnjeg Svetskog poštanskog saveza. Delegat poštanske uprave Srbije bio je Mladen Radojković koji je već stekao veliko iskustvo u ovoj oblasti jer je pre toga radio na zaključenju sporazuma o uvođenju telegrafa u Srbiju1854. godine i izradio i potpisao prvi bilatelarni sporazum o međunarodnoj poštanskoj službi između Kneževine Srbije i Habzburške monarhije. Za ovaj slučaj karakteristično je da u vreme osnivanja Generalne poštanske unije Srbija još nije bila suverena država.

Нема коментара:

Постави коментар