08. децембар 2009.

Doplatne marke 2009.

Doplatne marke se emituju u cilju prikupljanja novca za humanitarne, ali i kulturne i sportske fondove. Nakon lepljenja doplatne marke na pismo, naplaćeni novčani iznos ide u korist odgovarajućeg fonda, a ne pošte. Kod nas je uobičajeno da nominala doplatne marke iznosi najviše polovinu poštarine za pismo prve stope težine (do 20 grama) u unutrašnjem saobraćaju. Doplatne marke se ne koriste u međunarodnom saobraćaju, čime se poštuje preporuka Svetskog poštanskog saveza, niti za štampane stvari i sekograme za slepa lica koji se predaju otvoreni.

Emitovanje doplatnih maraka vrši se na osnovu odluke vlade, odnosno odgovarajućeg ministarstva. Odluka sadrži vreme kada će marka biti emitovana, koliko dugo će biti u obaveznoj upotrebi, nominalnu vrednost, tiraž i naziv humanitarne ili druge organizacije kojoj će biti uplaćena sredstva.

Ove godine emitovano je sedam doplatnih maraka, za razliku od prošle godine kada ih je bilo devet. Nominala je ostala ista – 10 dinara, a maksimalni iznos može da bude 11 dinara, koliko iznosi polovina poštarine za pismo u unutrašnjem saobraćaju koja iznosi 22 dinara.

Prva doplatna marka puštena je u opticaj tek 6. aprila i namenjena je borbi protiv raka. Ranijih godina ona je bila emitovana u martu i važila je tokom celog meseca. Ove godine bila je u upotrebi manje od tri nedelje, do 25. aprila, a tiraž je bio 2.100.000 komada. Motiv na marki je lik poznatog doktora Aleksandra Simića (1899–1966).

Nedelja Crvenog krsta obeležava se od 8. do 15. maja. U tom periodu bila je u obaveznoj upotrebi i doplatna marka. Motiv na marki, dečji crtež učenice Tomislave Sekulić iz Novog Sada, upotrebljen je i prošle godine. Tiraž je bio 750.000 komada.

Novac prikupljen od doplatne marke, koja je bila u obaveznoj upotrebi od 8. do 13. juna, išao je u Fond Zadužbine kralja Petra Prvog Karađorđevića za konzervatorske i restauratorske radove na Prvoj srpskoj kasarni u Topoli. Motiv je lik kralja Aleksandra, rad slikara Paje Jovanovića, a štampano je 650.000 komada.

Dugo godina emituju se doplatne marke za izgradnju Hrama Svetog Save. Sada je bila u obaveznoj upotrebi mesec dana, od 29. juna do 29. avgusta. U prethodne dve godine marke namenjene izgradnji hrama bile su u upotrebi po četiri meseca. Tiraž je bio šest miliona komada, što je veće od tiraža svih ostalih doplatnih maraka ove godine.

Doplatna marka za Nedelju solidarnosti bila je u obaveznoj upotrebi od 14. do 21. septembra, a za Dečju nedelju od 5. do 11. oktobra. Motivi su bili majka sa detetom, odnosno dečak i devojčica, a tiraži su iznosili 750.000 i 450.000 komada.

Poslednja doplatna marka išla je u korist Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Beograd 1944–2009”. Motiv je Spomenik oslobodiocima Beograda, a u obaveznoj upotrebi bila je od 9. do 14. novembra. Štampano je 550.000 komada.

Нема коментара:

Постави коментар