08. децембар 2009.

Doplatne marke 2007.

Doplatne marke u poštanskom saobraćaju počele su da se koriste pre više od jednog veka. Za razliku od ostalih maraka njih nije izdavala pošta, niti je koristila prihod ostvaren prodajom ovih maraka. Koriste se na osnovu odluke vlade ili odgovarajućeg ministarstva. Tom odlukom propisuje se njihova obavezna upotreba na pojedinim vrstama pismonosnih pošiljaka, kao i vremenski rok u kojem ova odluka važi. Nakon lepljenja doplatne marke na pismo naplaćeni novčani iznos išao je u korist odgovarajućeg fonda, a ne pošte.

Kod nas je uobičajeno da nominala doplatne marke iznosi polovinu poštarine za pismo do 20 grama u unutrašnjem saobraćaju. Shodno tome, doplatne marke se ne koriste u međunarodnom poštanskom saobraćaju, niti za štampane stvari. Prihod je namenjen humanitarnim organizacijama ili sportskim priredbama.

Prve doplatne marke kod nas emitovane su 1933. godine povodom Nedelje Crvenog krsta, bile su u obaveznoj upotrebi kada se obeležava ova nedelja, odnosno treća nedelja septembra. Do početka Drugog svetskog rata izdate su još dve doplatne marke istim povodom i vremenom trajanja. Već od 1947. godine nastavljena je tradicija izdavanja doplatnih maraka u korist Crvenog krsta. Od 1968. godine izdavane su marke u korist Olimpijskog komiteta. Uočeno je da se izdavanjem doplatnih maraka može doći do značajnih prihoda, pa se povećava broj humanitarnih organizacija, kao i broj sportskih događaja povodom kojih se emituju doplatne marke. Prva doplatna marka iz prošle godine je emitovana za Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou, a u obaveznoj upotrebi je bila od 22. do 31. januara. Mart je mesec u kojem se obeležava borba protiv raka, pa se i doplatne marke posvećene ovaj opakoj bolesti emituju već dugi niz godina u ovom mesecu. Prošlogodišnje izdanje emitovano je 5. marta i obavezno je korišćeno do kraja meseca.

Nedelja Crvenog krsta obeležava se od 8. do 15. maja. U tom periodu bila je u obaveznoj upotrebi i doplatna marka. Sav prihod ostvaren prodajom ove doplatne marke išao je Crvenom krstu. Već dugi niz godina emituju se doplatne marke za izgradnju hrama Svetog Save. U prošloj godini bila je u upotrebi skoro četiri meseca, od 16. maja do 13. septembra.

Nedelja solidarnosti traje od 14. do 21. septembra. U tom periodu u obaveznoj upotrebi bile su i doplatne marke. Prva nedelja oktobra tradicionalno je posvećena deci. Tradicionalna manifestacija „Radost Evrope” u Beogradu posvećena je deci i dečjem stvaralaštvu, održava se početkom oktobra. Tako i doplatne marke posvećene Dečjoj nedelji bile su u obaveznoj upotrebi od 1. do 7. oktobra. Prihod je išao humanitarnim organizacijama čiji je rad u vezi sa decom.

Tokom celog novembra u obaveznoj upotrebila bila je doplatna marka čiji je prihod išao u Fond za borbu protiv side. Poslednja, osma doplatna marka iz prošle godine emitovana je za akciju „Možeš i ti”. Ova doplatna marka izdata je za humanitarnu organizaciju „Ana i Vlade Divac”, koja finansira kupovinu i adaptaciju seoskih kuća za izbegličke porodice koje su odlučile da se integrišu u Republiku Srbiju.

Sve doplatne marke štampane su u šalterskim tabacima od po 100 komada maraka u ofset tehnici u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu, ili u novosadskoj štampariji „Forum”. Nominale prve dve doplatne marke su po osam dinara, a ostale su po 10 dinara, što odgovara polovini nominale pisma do 20 grama u unutrašnjem saobraćaju, odnosno 20 dinara.

Tiraž za doplatnu marku namenjenu Dečjoj nedelji je 350.000, a za Nedelju Crvenog krsta i Nedelju solidarnosti po 750.000 komada. Ostale doplatne marke štampane su u tiražu od jednog do tri miliona komada.

Нема коментара:

Постави коментар