09. новембар 2010.

Sedamnaest slojeva kulture

Stručnjaci Arheološkog instituta u Beogradu odnedavno su opet na nalazištu Bubanj, gde istražuju praistorijsko nasleđe koje spada u tri najznačajnija lokaliteta u Evropi, i na kome se raspoznaje 17 slojeva kulture i život isto toliko kulturnih zajednica.

Prvi zadatak stručnjaka beogradskog instituta i Narodnog muzeja u Nišu, koji zajedno proučavaju vredan lokalitet, jeste da pripreme sonde za dalje pretrage.

- U narednih 20 dana radićemo na nalazištu Bubanj, koje je od izuzetne vrednosti za razumevanje praistorije, iako je od lokaliteta usled eksploatacije sačuvano nešto više od tri posto - ističe Tatjana Filipović-Trajković, arheolog Narodnog muzeja. - Ključna godina za istraživanje biće 2011, kada verujemo da ćemo pronaći revolucionarne nalaze, poput onih od prošle godine.

Za Bubanj se čulo zahvaljujući akademiku Milutinu Garašaninu, i to sredinom 20. veka. Stručnjaci su prošle godine pronašli dokaze o životu Indoevropljana pre 8.000 godina. Istraživalo se tada dva meseca, a među najvrednijim dokazima bio je odbrambeni rov iz ranog neolita oko 4.500 g. p.n.e. Pronađene su obredne jame, vilica divljeg vepra sa minijaturnim posudama, atraktivna figurina ljudskog bića sa rukama stavljenim na lice, više stambenih objekata, srednjovekovna grobnica, pokojnica sa nakitom.

Među pojedinačnim isko-pinama sa Bubnja izdvojili su se pehari, keramika, bakarna igla, prva te vrste na ovom nalazištu. Bubanj se objektivno prostire na 250 kvadrata grebena, koji je preživeo ekspolataciju. Lokalitet Bubanj značajan je po slojevima srednjeg neolita ili starčevačke kulturne grupe, srednjem i starijem bakarnom dobu, bronzanom dobu i mlađem bakarnom dobu.

- Da bi potpuno istražili lokalitet potrebno je tri do četiri godine, a to je jedini način da se Bubanj sačuva - ističe dr Aleksandra Bulatović sa Arheološkog instituta u Beogradu.

Bubanjsko-humska kulturna grupa prostire se na dva lokaliteta (Bubanj, pet kilometara od grada i Velika humska čuka pored sela Hum, osam kilometara severozapadno od Niša). Humski lokalitet jednako je značajan kao i Bubanj. Arheolozima je prepoznatljiv po ostacima gzvodenog doba, ali i sačuvanim ostacima antičkog, vizantijskog i srednjovekovnog doba.

Нема коментара:

Постави коментар