24. новембар 2010.

Doplatne marke 2010.

Poslednja prigodna marka koju je emitovala Pošta Srbije puštena je u opticaj još krajem avgusta. To je izdanje povodom 100 godina od rođenja Majke Tereze. Programom izdavanja prigodnih maraka predviđeno je da tokom septembra i oktobra budu puštene u opticaj nekoliko serija, ali markica još uvek nema. Prigodnih koverata prvog dana nema još od maja meseca ove godine. Slična priča je i sa redovnim markicama, koje služe za svakodnevnu otpremu pošte. Zalihe su istrošene, a nove se ne štampaju. Sve priče kako je poštanska marka svojevrstan promoter države, njene istorije i kulturne tradicije na ovaj način padaju u vodu.

Dunkcioniše jedino izdavanje doplatnih maraka. Od poslednje prigonde marke emitovane su dve, a tokom ove godine ukupno šest doplatnih maraka.

Doplatne marke se emituju u cilju prikupljanja novčanih sredstava za humanitarne, ali i kulturne i sportske fondove. nakon lepljenja doplatne marke na pismo, naplaćeni iznos ide u kosrist odgovarajućeg fonda, a ne pošte. Kod nas je uobičajeno da nominala doplatne marke iznosi najmanje polovinu poštarine za pismo prve stope težine (do 20 grama) u unutrašnjem saobraćaju. Doplatne marke se ne koriste u međunarodnom saobraćaju, čime se poštuje preporuka Svetskog poštanskog saveza.

Za razliku od poštanskih izdanja, emitovanje doplatnih maraka vrši se na sonovu odluke koju je donela Vlada. Ta odluka sadrži podatke kada će marka biti emitovana, koliko dugo će biti u obaveznoj upotrebi, njenu nominalnu vrednost, tiraž, kao i naziv humanitarne ili neke druge organizacije kojoj će biti uplaćena prikupljena novčana sredstva.

Nominala je ostala ista kao i prošle godine - 10 dinara, a maksimalni iznos može da bude 11 dinara, koliko iznosi polovina poštarine za pismo u unutrašnjem saobraćaju, koja iznosi 22 dinara.

Prva doplatna marka puštena je u opticaj tek 08. marta i namenjena je mesecu borbe protiv raka. Bila je u obaveznoj upotrebi do kraja marta, a tiraž je bio 2.100.000 komada. prihod je išao Društvu Srbije za borbu protiv raka. Motiv na marki je lik akademika Dragoljuba Jovanovića (1891-1970).

Druga doplatna marka emitovana je 16. aprila, a prihod je išao u korist vaterpolo reprezentacije, koja se tada spremala za Evropsko provenstvo. Motiv na marki je vaterpolista u akciji. U obaveznoj upotrebi je bila osam dana, a tiraž je 750.000.

Nedelja Crvenog krsta tradicionalno se obeležava od 08. do 15. maja. U tom periodu bila je u obaveznoj upotrebi i doplatna marka. Motiv je bio dečiji crtež učenice Tomislave Sekulić iz Novog Sada, upotrebljen je i prošle godine, s tim što je ispod slike godina izdanja 2010. i promenjeno je ime dizajnera. Tiraž ove marke je 750.000 komada.

Već dugi niz godina emituju se doplatne marke za izgradnju Hrama Svetog Save. Tokom ove godine bila je u obaveznoj upotrebi nešto više od mesec dana, od 02. avgusta do 13. septembra. Tiraž je bio 6.000.000 komada.

Doplatna marka za Nedelju solidarnosti bila je u obaveznoj upotrebi od 14. do 21. septembra, a za Dečiju nedelju od 05. do 11. oktobra. Motivi su bili Crveni krst iznad zgarišta, odnosno dečak i devojčica, a tiraži su bilo 750.000 i 450.000 komada.

Nacrte za doplatne marke radili su J. J. Vlahović i Nada Skočajić iz Beograda. Marke su štampane u zavodu za izradu novčanica u Beogradu ili u štampariji "Forum" u Novom Sadu, u ofset tehnici i u šalterskim tabacima od po 100 komada maraka. Za doplatne marke nisu nađeni prigodni žigovi, tako da nisu ni emitovani koverti prvog dana.

Нема коментара:

Постави коментар