29. септембар 2010.

Jubilej srpskih avijatičara

Ove godine se navršava 100 godina vazduhoplovstva u srbiji. sredinom oktobra naša pošta emitovaće prigodnu marku posvećenu prvom letu Ivana Sarića, sa kojim počinje istorija naše avijacije. Vazduhoplovstvo u našoj zemlji ima dugu i bogatu tradiciju. Već 1912. godine formirana je prva vojna vazduhoplovna jedinica u Nišu u sastavu srpske vojske. Ova jedinica učestvovala je u borbama tokom balkanskih ratova 1912-1913. godine, kao i u I svetskom ratu. Između dva svetska rata proizvedeno je više tipova vojnih i drugih aviona domaće konstrukcije ili prema stranim licencama u domaćoj vazduhoplovnoj industriji.

Prve marke sa vazduhoplovnom tematikom kod nas se javljaju 15. juna 1934. godine u okviru predovnih izdanja za "vazdušnu poštu". Serija sadrži pet maraka, koje su namenjene za frankiranje pošiljaka u vazdušnom poštanskom saobraćaju.
Na markama od 50 para i 10 dinara prikazan je vazduhoplov "potez-29". To je jedan od retkih jednomotornih aviona koji su služili za pervoz putnika, inače dvokrilac francuskog porekla. Imao je dva člana posade i najviše pet putnika, a mogao je da ponese do 250 kg tereta. Korišćen je kao putnički avion našeg društva za vazdušni saobraćaj "Aeroput" osnovanog 17. juna 1927. godine. Ovim avionom izvršen je prvi let na liniji Beograd - Zagreb 15. februara 1928. godine, a korišćen je i za bliski međunarodni saobraćaj. Motiv na markama je avion "potez-29" u letu iznad Dubrovnika i starog mosta u Mostaru. Ovaj avion biće kao motiv ponovo prikazan na našim markama 1987. godine u prigodnom izdanju povodom 60 godina vazdušnog civilnog saobraćaja u Jugoslaviji.
Maksi karte iz 1987. godine
Na markama nominale od jednog, dva i tri dinara izdanja za vazdušnu poštu iz 1934. godine kao motiv je prikazan avion "farman". To je putnički avion monoplan - visokokrilac sa tri motora. Bio je u floti od 1931. godine do katastrofe 12. septembra 1933. godine u Ljubljani.

U periodu između dva svetska rata vazdušni poštanski saobraćaj, pogotovu u našoj zemlji, bio je slabo razvijen, pa su ove marke korišćene uglavnom za poštanski prenos pošiljaka. Na međunarodnom planu već 1920. godine na Svetskom poštanskom kongresu u Madridu udareni su remelji o organizovanom vazdušnom transportu. Tada se prvi put u istoriji poštanske službe legalizuje i zvanično uvodi vazdušni prenos pošte mada jedan deo problema, pre svega onaj u vezi sa cenama, nije bio rešen. Na Haškoj konferenciji o avionskom poštanskom saobraćaju održanoj u ovom holandskom gradu 1927. godine, uz prisustvo delegata iz 37 poštanskih uprava i predstavnika najvećih avionskih kompanija, donete su odredbe o transportu pošiljaka vazdušnim putem. Na poštanskom kongresu u Londonu 1929. godine, a na bazi Haških odredbi i saznanja stečenih tokom 1928. godine, kao poseban deo Poštankse konvencije prvi put su donete "Odredbe o avionskoj pošti" (treći deo konvencije). Time je vazdušni poštanski saobraćaj i formalno dobio ravnopravni status sa ostalim oblicima prenosa pošte.

Koliko je ovaj vid prenosa poštanskih pošiljaka bio važan vidi se iz činjenice da je u periodu od 1930. godine do početka II svetskog rata održano čak pet konferencija na kojima su razmatrani i proučavani problemi iz oblasti vazdušnog poštanskog saobraćaja.

Marke sa vazduhoplovnom tematikom se povremeno javljaju kao redovna ili prigodna izdanja sve do danas.

Нема коментара:

Постави коментар