24. април 2011.

Uskrs 2011.

Od 2002. godine Pošta Srbije emituje prigodno izdanje poštanskih maraka pod nazivom "Uskrs" sa kojim oblelžava ovaj hrišćanski praznik. Pre dve godine emitovane su po četiri marke, a od 2004. godine po dve, pri čemu su niminale odgovarale pismima prve stope težine (do 20 grama) u unutrašnjem saobraćaju i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Iako smo već ukazivali na to ove godine, naša pošta je iz nepoznatih razloga odustala od tradicije. Marka manje nominale je ostala 22 dinara, koliko iznosi poštarina za našu zemlju, ali je druga marka niminale čak 112 dinara!

Time je nemali broj korisnika poštanskih usluga koji su navikli da uskršnje praznike čestitaju poštanskom pošiljkom ove godine ostao uskraćen za takvu mogućnost.

Kada se pogleda Program izdavanja poštanskih maraka uočava se da su dve najskuplje marke upravo one namenjene Uskrsu i Božiću. Ukoliko pošta želi ekstra zaradu trebalo je veću nominalu staviti na neka druga izdanja, npr. "Evropa".

Marke "Evropa" su namenjene filatelistima širom sveta, pa bi bilo razumljivo da je i niminala jedne od njih 112 dinara, tim pre što mnoge evropske poštankske uprave u ovo izdanje ubacuju i blokove, karnete, marke sa drugim zupčanjem i slično.

Da naš izdavač marka nije slučajno napravio grešku sa niminalom ukazuje i tiraž koji je najmanji u poslednjih nekoliko godina. Marka nominale 112 dianra štampana je u svega 25.000 komada i samo jedno ovogodišnje izdanje ima manji tiraž. Ostaje nada da se ovakva graška neće ponoviti sa markama povodom Božića.

Kao motivi korišćeni su muzejski eksponati iz Muzeja Srpske pravoslavne eparhije budimske u Sentandreji. Osnovni fond zbirke u Sentandreji daje sveobuhvatni pregled razvoja umetnosti u eparhiji, a istovremeno prikazuje i osnovna obeležja pravoslavne crkvene umetnosti u širem Podunavlju u XVIII veku. Motiv na marki nominale 22 dinara jeste "Ulazak u Jerusalim", detalj ikonostasa nekadašnje srpske crkve u Budimu, koji je nastao u periodu između 1818. i 1820. godine, rađen na drvetu dimenzija 153 sa 72 cm.

Motiv na marki nominale 112 dinara jeste "Vaskrsenje Hristovo", takođe iz 1818-1820. godine i istih dimenzija. Ovi ikonostasi su dela Arsenija Teodorovića (1767-1826), jednog od najznačajnijih srpskih slikara preve četvrtine XIX veka.

Kao motiv na koverti prvog dana poslužila je ikona "skidanje sa krsta" Pavla Đurkovića (1772-1830), rađena na drvetu 1801. godine, dimenzija 125 sa 101 cm.

Grafičku obradu maraka uradila je Nadežda Skočajić, akademski slikar - grafičar iz Beograda. Stručnu saradnju u izboru motiva pružio je Kosta Vuković, rukovodilac zbirke Muzeja Srpske pravoslavne eparhije u Sentandreji.

Marke su štampane tehnikom višebojnog ofseta u novosadskoj štampariji "Forum", u šalterskim tabacima od po 25 komada maraka. Po već lošoj tradiciji, nnaše pošte koverat prvog dana nije se pojavio na vreme, niti se može kupiti na Glavnoj pošti u Beogradu.

Нема коментара:

Постави коментар