14. фебруар 2010.

Novi amblemi Vojske Srbije

Vojska Srbije predstavila nove ambleme i oznake koji treba da pomognu da se izgradi novi vizuelni identitet oružanih snaga. Svakom ko vidi uniformu odmah treba da bude jasno da je nosi pripadnik Vojske Srbije, poručili iz Ministarstva.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u okviru obeležavanja Dana vojske, promovisali su nove ambleme i oznake, koji će do jeseni biti u upotrebi.

Načelnik Uprave za odnose sa javnošću kapetan bojnog broda Petar Bošković, na konferenciji za novinare u Centralnom domu Vojske Srbije rekao je da su autori novih oznaka u svom poslu konsultovali istoričare i heraldičare, jer su hteli da sačuvaju bogatu tradiciju vojske, ali da su uvažena i mišljenja ljudi iz jedinica.

Bošković je rekao da je procedura izrade novog vizuelnog identiteta Vojske Srbije bila dugotrajna i podsetio da su, u tom periodu, usvojeni novi grb i nove oznake vojske, kao i novi činovi koji su izrađeni u skladu sa NATO standardima.

Kapetan Bošković je zahvalio ambasadoru Norveške na pomoći koju je u tom procesu pružila ta zemlja.

Državni sekretar Igor Jovičić je rekao da se predstavljanje novih oznaka obavlja u sklopu obeležavanja 15. februara Dana državnosti Srbije i Dana Vojske Srbije i ocenio da usvojena rešenja oznaka nedvosmisleno ukazuju kojem civilizacijskom i kulturološkom modelu pripada vojska.

Jovičić je rekao da je rešenja za oznake predložilo Ministarstvo odbrane, a da je rešenje o usvajanju tog predloga potpisao predsednik Srbije.

Tradicija i simbolika na amblemima

Državni sekretar je dodao da će proces uvođenja tih oznaka u jedinice Vojske Srbije zavisiti od toga kojom brzinom će moći da se sprovedu sve zakonom predviđene tenderske procedure, jer se radi o velikom broju oznaka, ali je i istakao da se nada da će taj posao biti okončan do leta ili najkasnije do jeseni.

Jedan od autora novih oznaka major Jovica Milak predstavio je izgled novih oznaka, ratnih zastava i amblema pripadnosti jedinicama i govorio o simbolici i tradiciji na osnovu kojih su izrađena konkretna rešenja.

Na konferenciji su predstavljeni novi ambalemi Centara za obuku Vojske Srbije, aktivnih brigada i jedinica ranga brigade, samostalnih bataljona, Centara i baza, kao i ratne zastave brigada, takozvanih plamenaca za jedinice ranga bataljona.

Takođe su predstavljeni i stegovi načelanika Generalštaba i komandanata operativnih sastava, amblemi za uniforme pripadnika Vojske Srbije u inostranstvu ili na međunarodnim vojnim vežbama, značke pripadnosti komandama i vojnih škola.

Zastava Vojske Srbije

Generalštab VS

Komande KoV, ViPVO i komanda za obuku

Garda

Centralna logistička baza

224. centar za elektronska dejstva VS

Brigada veze

Centar za mirovne operacije (CMO)

Vojna policija

Bataljon vojne polcije "Kobre"

Bataljon za protivteroristička dejstva

I brigada KoV

II Brigada KoV

III Brigada KoV

IV Brigada KoV

Mešovita artiljerijska brigada

Specijalna brigada

63. Padobranski bataljon

72. Izviđačko - diverzantski bataljon

246. Bataljon ABHO

21. Bataljon veze

Rečna flotila

204. avijacijska baza

98. avijacijska baza

250. raketna brigada PVO

126. centar vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja

333. inžinjerijski bataljon

210. bataljon veze

I centar za obuku

II centar za obuku

III centar za obuku

IV centar za obukuV centar za obuku

VI centar za obuku


VII centar za obuku

Centar za obuku KoV

Centar za obuku ViPVO

Centar za obuku veze, informatike i elektronskih dejstava

Centar za obuku logistike

Centar za usavršavanje kadrova ABHO

Нема коментара:

Постави коментар