20. октобар 2011.

Antička varoš na trasi koridora 10

Na trasi budućeg koridora 10, posle prošlogodišnjih otkrića raskrsnice i ostataka starog antičkog puta „Via militaris“ na zaobilaznici oko Dimitrovgrada, ekipa Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda na budućoj trasi autoputa kod Bele Palanke otkrila je tri grobnice s kraja IV i početka V veka, jednu nekropolu iz prve polovine IV veka i tri građevine koje na osnovu dosadašnjih saznanja datiraju iz IV veka. Reč je o značajnim otkrićima stare antičke varoši Remizijane.
- Trenutno ekipa Zavoda radi na više lokaliteta na severnoj periferiji Remizijane, antičke Bele Palanke. Istraživanja se vode upravo u nameri da se što više kulturne baštine spase izgradnjom autoputa. Cilj nam je da sistematski istražimo ove lokalitete i one delove koji su ugroženi i da ne dopustimo da se to uništi gradnjom autoputa. Značaj ovih otkrića je nesumnjivo veliki. U antičkim izvorima i u arheološkoj literaturi Remizijana slovi kao jedan od velikih antičkih gradova, ali nažalost, do sada nije sistematski istraživana, osim onoga što se nalazi u centru grada. Vrlo malo se zna o Remizijani i ova naša istraživanja će dopuniti saznanja kakav je značaj Remizijana imala u punom procvatu - kaže dr Miroslav Lazić, viši naučni saradnik u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Po njegovim rečima, druga faza obuhvata narednu deonicu puta od Crvene Reke ka Proseku i u novembru se planira istraživanje dva-tri lokaliteta od kojih su poznati ostaci jedne male srednjovekovne crkve i jedan lokalitet na kome su registrovali praistorijsku grnčariju.

Naučni saradnik Arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Mira Ružić kaže da su istraživali šest lokacija na ovom potezu - Turski put, Slatinu, Rimski most, Latinsko grobište, Baziliku Svetih cara Konstantina i carice Jelene i Gladno polje.

- Do sada smo istražili tri grobnice s kraja IV i početka V veka, jednu nekropolu iz prve polovine IV veka i tri građevine koje na osnovu dosadašnjih saznanja verovatno datiraju iz IV veka - kaže dr Ružić.

Dr Mira Ružić kaže da je još 1884. godine na lokalitetu Latinsko grobište otkrivena prva grobnica sa bogatim nalazima, a 1923. godine još jedna grobnica iz koje potiču dve kameje u zlatnim okvirima, zlatni lanci, novac...

- Pored njih sada smo našli još dve grobnice. Pored grobnice iz 1923. godine, naišli smo na jednu novu grobnicu sačuvanu u celosti. Bila su u njoj dva pokojnika. Uz njihove noge pronašli smo dve keramičke posude, odnosno dva krčaga, ali i bronzanu kopču, pojasnu garnituru od koje su sačuvani svi metalni delovi - pređica i dva bronzana priveska. Grobnica je imala bačvasti svod urađen od kamena, a ne od opeke. To ju je sačuvalo od pljačkaša. Uz grobnice sa severne strane naišli smo na tri slobodno ukopana pokojnika. Po nalazima, grobnice su iz druge polovine IV veka, a grobovi su verovatno s kraja IV i početka V veka. Istražili smo i treću grobnicu, slučajno otkrivenu 2004. godine, koja verovatno pripada drugoj polovini V veka - kaže Ružićeva.

Na lokaciji Gladno polje ima više sektora na kojima se istražuju nekropola sa inhumiranim pokojnicima iz perioda između 325. i 350. godine i dve kasnoantičke građevine.

- Na sektoru dva ove lokacije imamo dva objekta koji po nalazima koje imamo pripadaju sredini IV veka. Pretpostavljamo da je reč o poljoprivrednom dobru, a grad se nalazio preko Nišave. Oko samog grada postojao je niz ovakvih poljoprivrednih dobara. Uz Nišavu na svakih kilometar i po se nalazi takvo jedno imanje čiji su vlasnici bili lokalna aristokratija iz Remizijane - kaže dr Ružić.

Sačuvana antička raskrsnica
- Kod izvođača radova na zaobilaznici kod Dimitrovgrada, austrijske „Alpine“, uspeli smo da se projekat delimično koriguje kako bi se sačuvala jedna raskrsnica za koju smo utvrdili da potiče iz kasno antičkog perioda. „Via militaris“ koji je otkriven na istočnoj periferiji Dimitrovgrada se grana, prelazi Nišavu i nastavlja put Dimitrovrgada otprilike trasom sadašnjeg puta koji ide za Dimitrovgrad. Na svu sreću, projektanti su prihvatili da se taj lokalitet zaobiđe i sačuva za buduća pokolenja - kaže dr Lazić.

Нема коментара:

Постави коментар