11. септембар 2011.

Evropska zaštita prirode

Tradicionalno izdanje prigodnih maraka "Evropska zaštita prirode" Pošta Srbije je pustila u opticaj 13. juna, nešto kasnije u odnosu na prethodne godine. Razlog za to je verovatno pretrpani Program izdavanja prigodnih maraka, a ovo je 18. ovogodišnje izdanje. Poput ranijih, tema serija sadrži dve marke nominalnih vrednosti od 22 i 46 dinara.

Posvećene se prirodnim lepotama naše zemlje, koje su nastale vekovnim delovanjem vode.

Jedna od takvih pojava je vodopad na Mokranjskoj steni prikazan na marki nominale 22 dinara. Vodopad se nalazi u istočnoj Srbiji, desetak kilometara od Negotina i deo je hidrološko-morfološkog kompleksa izuzetne vrednosti. U podnožju vodopada nalazi se erozivno udubljenje u kome su se formirali jezero i okapina ispod samog slapa.

Na relativno malom prostoru, na podlozi od gornjokrednog krečnjaka, visine skoro 10 metara, formirao se bogat morfološki kompleks koje je proglašen spomenikom prirode.

Motiv za marku od 46 dinara poslužila je bigrena akumulacija "Beli izvorac" koji se nalazi u slivu reke Šaške u blizini Majdanpeka. Bigar je šupljikava sedimentna stena nastala taloženjem kalcijum-karbonata rastvorenog u kraškim rekama. U dolini Belog izvora nalaze se dve akumulacije bigram koje su se taložile jedna preko druge formirajući nesvakidašnje predele.

U dužini od oko 300 metara nalazi se veliki vodopad visine 18 metara. Ispod njega je pećinski kanal dug 13 metara ukrašen stalaktitima. U koritu potoka, nizvodno od vodopada, formirale su se brojne bigrene pregrade od kojih su nastala mala jezera prečnika do 10 metara i dubine tri metara.

Ova akumulacije je još nedirnuta i okružena šumom bukve i hrasta, čime se povećava značaj čitavog kompleksa. I Beli izvorac je preglašen spomenikom prirode - geomorfološkog karaktera površinskog kraškog reljefa.

Ovo je naše prvo izdanje sa motivom vodopada, dok su prirodne lepote u okolini Negotina i Majdanpeka koje su nastale delovanjem vode bile su i ranije prikazivane na našim markama.

Umetničku obradu maraka uradila je Marina Kalezić, akademski slikar iz Beograda. Stručnu saradnju u izboru motiva i obradi prigodnog teksta pružila je Nadežda Đaković Petrović, inžinjer pejzažne arhitekture. Šalterski tabačić sadrži osam maraka i vinjetu u sredini. Tiraž je 200.000 maraka nominale 22 dinara i 25.000 komada marke od 46 dinara. Na dan emitovanja maraka na Glavnoj pošti u Beogradu bio je u upotrebi prigodan žig prvog dana.

Нема коментара:

Постави коментар