08. август 2010.

Na obali Tamiša iskopana nekropola

Ekipa arheologa na čelu sa Snežanom Marinković, savetnikom Narodnog muzeja Zrenjanin otkrila je tri kilometra od Sečnja, u blizini reke Tamiš, a nedaleko od nasipa, višeslojno arheološko nalazište. U njemu su arheolozi iskopali nekropolu i pronašli fragmente keramike.

- Prilikom izlaska na teren utvrđeno je da je gro nekropola bilo pokriveno skeletima koji su se nalazi na samoj površini naselja i koji su bili izloženi atmosferskim uticajima i propadanju. Kasnije, u kontaktu sa meštanima utvrdili smo da je taj deo na kome je otkriven lokalitet predstavljao veliku zaobljenu humku koja je skinuta mehanizacijom prilikom poplava na putu Sečanj - Jaša Tomić. Taj deo humke je skinut i prebačen da bi se ojačao nasip, a time je otkriven veoma značajan lokalitet. Kao prvo jer je višeslojni, ali i zato što ćemo na njemu daljim iskopavanjem i istraživanjem utvrditi sve ono što smo konstatovali na osnovu nalaza fragmenata keramike na površini zemlje, odnosno da pripada ranom bronzanom dobu, odnosno Sarmatima, iz drugog i trećeg veka naše ere, i srednjovekovnoj nekropoli - objasnila je Marinkovićeva.

- Lokalitet najverovatnije datira od bronzanog doba, što se da zaključiti po keramičkim nalazima na površini. Naišli smo takođe na tragove Sarmata, nomadskog naroda iranskog porekla koji je na teritoriji današnje Vojvodine živeo u III i IV veku, znači pre nego što su se tu naselili Rimljani. Pretpostavljamo da pronađena nekropola ima nekoliko kuluturnih horizonata koji su, dakle, iz bronzanog doba, sarmatskog perioda i srednjovekovnog, što nam govori da je lokalitet bio naseljavan u dužem vremenskom periodu - kaže Snežana Marinković.

Prema rečima Snežane Marinković, nalazište obuhvata prostor oko hiljadu kvadratnih metara. Početna iskopavanja, u junu ove godine, rezultirala su otkrićem nekropole na šta nam ukazuju pronađeni skeleti koji po načinu sahranjivanja a i po vrlo retkim grobnim prilozima (keramika) upućuju na srednji vek. Naime, keramika ima ornamente u vidu talasastih i horizontalnih linija što je karakteristično za rani srednji vek (XII i XIII vek).

Detaljna antropoloska analiza koja će biti urađena u Arheološkom institutu u Beogradu pružiće više informacija o otkrivenim skeletima i samoj nekropoli.

- Iskopavanja još traju. Za sada smo otvorili tri sonde i u prvom otkopnom sloju naišli na 17 skeleta koji su pravilno sahranjeni, na redove. Reč je o muškim, ženskim i dečjim skeletima, orijentacija im je zapad istok, retko sever jug. Gro keramike i čak male opeke, upućuje na organizovano sahranjivanje – objašnjava Marinkovićeva.

Dalja istraživanja daće opsežniju i detaljniju sliku o samom lokalitetu i njegovoj rasprostranjenosti.


U 3 sonde pronađeno 17 skeleta

Нема коментара:

Постави коментар