30. август 2011.

Srpski mostovi

Pošta Srbije uvela je u Program izdavanja prigodnih maraka seriju pod nazivom "Nauka", koju emituje na svake dve godine. Prva dva izdanja, koja su se pojavila u poštama 2007. i 2009. godine, bila su posvećena obeležavanju godišnjica naših i svetskih naučnika. Između ostalih, bile su emitovane prigodne marke povodom Čarlsa Darvina i našeg Pavla Savića.

Ove godine serija "Nauka" posvećena je mostovima.

Serija sadrži tri marke na kojima su kao motivi predstavljeni po jedan naš most, a puštena je u opticaj krajem juna. Mostovi su omiljena tema filatelista, tako da se očekuje dobar prijem srpskih izdanja. Nažalost, lep utisak kvari veliki format maraka, koje jedva da mogu da stanu na razglednicu.

Na marki nominale 22 dinara prikazan je most preko Dunava kod Beške, sagrađen 1975. godine, autora i glavnog projektanta Branka Žeželja. Projekat mosta izrađen je u Centru za prenapregnuti beton - IMC, Beograd. Most od prenapregnutog betona, ukupne dužine 2,250 metara, nalazi se na Koridoru 10. Glavna kontinualna konstrukcija je preko tri polja, gde je srednji plovni otvor raspona 210 metara, što je bio najveći raspon grednih sistema u Evropi u trenutku izgradnje mosta. Glavna konstrukcija mosta izvedena je konzolnim postupkom, pri čemu je na ovom mostu prvi put primenjen novi način konzolnog betoniranja glavnog nosača.
Na marki nominale 44 dinara motiv je novi železnički most preko Save u Beogradu autora i glavnih projektanata akademika Nikole Hajdina i Ljubomira Jevtovića, sagrađen 1979. godine. Ovo je čelični most sa kosim kablovima ukupne dužine 1.928 metara, a projekat mosta izrađen je u "Mostoprojektu" u Beogradu. Bio je prvi most sagrađen kao železnički u ovom sistemu konstrukcije. Centralni deo čini čelična konstrukcija iznad reke sa plovnim rasponom od 253,7 metara.
Na marki nominale 46 dinara prikazan je drumski "Most slobode" preko Dunava u Novom Sadu autora i glavnog projektanta Nikole Hajdina, izgrađen 1981. godine. Most je srušen tokom agresije NATO-a 1999. godine i bio je prikazan na prigodnoj marki iz te godine u seriji "Posledice NATO bombardovanja". Zanimljivo je da su marke iz ove serije upola manje u odnosu na ovogodišnju seriju "Nauka".

"Most slobode" rekonstruisan je i ponovo pušten u saobraćaj 2005. godine. Glavni plovni raspon mosta je 351 metar, što je u vreme izgradnje mosta bio svetski rekord u ovom sistemu konstrukcije. Piloni su visine 57,8 metara i raspoređeni su simetrično u odnosu na raspon mosta, a nalaze se u sredini poprečnog preseka. Ukupna širina mosta je 27,68 metara sa šest saobraćajnih traka, po tri u svakom smeru. Generalni izvođač radova na sva tri mosta bila je "Mostogradnja" iz Beograda.

Umetničku obradu maraka uradila je Marina Kalezić. Stručnu saradnju u izboru motiva i izradi prigondog teksta pružio je prof. dr Đorđe Vuksanović, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu i član Filatelističkog društva "Beograd".

Marke su odštampane u novosadskoj štampariji "Forum" tehnikom višebojnog ofseta u šalterskim tabacima od 25 komada. Tiraš marke nominale 22 dinara je 100.000 komada, dok su marke od 44 i 46 dinara štampane u tiražima od po 25.000 komada. Na dan emitovanja serije u glavnoj pošti u Beogradu bio je u upotrebi prigodan žig prvog dana.

Нема коментара:

Постави коментар