03. јун 2010.

Kriterijumi očuvanosti oružja

Svedoci smo da su cene kolekcionarskog oružja na tzv. "Sajmovima kolekcionara" neočekivano visoke, gak i prema evropskim merilima, a očuvanost onoga što se nudi je često vrlo niska. Zbog toga najčešće i ne dolazi do "razumevanja" kupaca i prodavaca, ali s druge strane opet vidimo koliko su baš prodavci uporni sa svojim cenama i na pomenutim sajmovima ostaju sa istim ponudama.

Prema katalozima i oglasima ponude kolekcionara zapadnoevropskih zemalja, sa kojima se često u svemu poredimo, uglavnom nailazimo na kriterijume očuvanosti starog oružja u pet klasa (označenih kao I/a, I/b, I/c, II, III, IV, V). Slede njihove najbitnije karakteristike.

KLASA I/a
Fabrički novo oružje. Svi delovi su originali sa originalnom zaštitom i površinskom obradom. Drška ili kundak, kao i spoljni i unutrašnji delovi su u perfektnom stanju.

KLASA I/b
Izvanredno stanje. Svi delovi su originalni, spoljni finiš je oko 80%, sve oznake su oštre i jasno vidljive, vrlo dobra očuvanost tzv. "unutrašnjeg života oružja", sa oštrim i žaštićenim ivičnim delovima.

KLASA I/c
Vrlo dobro stanje. Svi delovi moraju biti originalni, originalni finiš očuvan preko 30%, sve oznake dobro čitljive. Prisutni su manji tragovi eksploatacije, sa manjim oštećenjima kundaka ili rukohvata, uz dobro unutrašnje stanje mehanizma.

KLASA II
Dobro stanje očuvanosti. Svi delovi i u ovoj klasi moraju biti originalni, s tim što je spoljni finiš očuvan ispod 30%. Metalni delovi su glatki i sa oštrim ivicama, uz još jasne natpise. Kundak je sa vidnim tragovima upotrebe, s tim što je stanje "unutrašnjeg života oružja" zadovoljavajuće, ali bez tragova korozije.

KLASA III
Zadovoljavajuće stanje očuvanosti. Manji delovi moraju biti zamenjeni, metalne površine najvećim delom sjajne, ali mogu biti i sa lakim tragovima korozije. Oružja iz ove grupe mogu biti delimično prerađivana, ali sa još uvek čitljivim natpisima i prepoznatljivim pečatom. Drveni ili plastični delovi mogu biti reparirani (na prvom mestu ogrebotine i manji lomovi). Zabravljivanje treba da funkcioniše, uz manje tragove korozije u cevi.

KLASA IV
Dovoljno stanje očuvanosti. Veći broj glavnih delova je repariran ili prepravljen, a manji delovi mogu i da nedostaju. Metalni delovi su korodirali i imaju veće brazgotine i tragove repariranja. Ivice na metalu i drvetu su zaobljene usled dugotrajne upotrebe. Pečat i druge oznake delimično izbrisani. Kundak je sa izrazitim tragovima upotrebe ili pak većim repariranim lomovima. Zabravljivanje delimično funkcioniše, ali sa mogućnošću popravke. Unutrašnjost cevi u ovoj klasi je već jako korodirana.

KLASA V
Slabo stanje očuvanosti. Veći delovi naknadno dopunjeni, s tim što pojedini i nedostaju (kao npr. natezač, okidač ili neki delovi okova cevi). Površinska oštećenja korozijom su velika, tako da je potrebna obrada. Oznake su nečitke ili su sasvim nestale. Kundaci su obično lomljeni ili su u većoj meri izgriženi crvotočinom. Mehanizmi ne funkcionišu. Za ovu klasu očuvanosti oružja se obično smatra da je treba koristiti kao izvor rezervnih delova za popravke odgovoarajućih bolje očuvanih primeraka.

Нема коментара:

Постави коментар