24. октобар 2014.

70 godina od oslobođenja Beograda

Bitka za oslobođenje Beograda ili Beogradska operacija je najveća i jedna od presudnih bitaka na Balkanu u toku Drugog svetskog rata.

U pripremama za bitku, Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije (NOVJ) je, uz podršku savezničke avijacije, presekla sve komunikacije nemačkoj Grupi armija E, koja je krenula iz Grčke, a iz Bugarske su na tlo Jugoslavije stupili delovi Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije SSSR. U operaciji je učestvovala Prva armijska grupa NOVJ, pod komandom generala Peka Dapčevića i Četvrti gardijski motomehanizovani korpus Crvene armije, pod komandom maršala Vladimira Ivanoviča Ždanova.

Borbe na teritoriji grada Beograda su trajale od 14. do 22. oktobra 1944. godine. Beograd je opkoljen s juga i istoka i udružene armije su dejstvovale živom silom, tenkovima, topovima i minobacačima. Beograd je pretrpeo velike materijalne štete, a oslobodilačke armije su položile ljudske žrtve. NOVJ je imala oko 2950, a Crvena armija oko 960 mrtvih boraca. Međutim, Vermaht je pretrpeo daleko veće materijalne i ljudske gubitke, imao je oko 17.000 mrtvih.

Bitka za oslobođenje Beograda je znatno doprinela bržem kraju rata u Evropi. Nemačke armije, koje su se povlačile iz Grčke i Albanije, više nisu mogle da koriste glavnu komunikaciju duž Vardara i Morave, već su bile upućene na daleko lošije planinske komunikacije preko Sandžaka, Bosne i Dalmacije. To je usporilo njihovo kretanje i povećalo ljudske i materijalne gubitke.

Stručna saradnja: Milorad Jovanović, PTT muzej, Beograd.

Umetnička obrada bloka: Radomir Bojanić, akademski slikar i Jakša Vlahović, akademski grafičar.
Kataloške informacije
20. oktobar 2014.
Umetnička obrada Jakša Vlahović i Radomir Bojanić
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 1/4
Tiraž: 220,00 din (50,00 + 170,00) (višebojna) 20.000
Tabak: blok (2 marke)
Koverat sa žigom PD: 1
Nacrt: Motiv na marki nominale 50,00 din. levo u bloku porušeni mostovi i zgrade u Beogradu stradali u ratu, motiv na marki 170,00 din. desno u bloku grafički prikaz sadašnjeg Beograda, zgrada Narodne skupštine, hram svetog Save.
Veličina maraka u bloku: 42 x 29 mm.
Veličina bloka: 114 x 59 mm.
Važi neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар