20. новембар 2014.

Dečja marka 2014.

Gotovo sve poštanske uprave sveta svake godine objavljuju emisiju prigodnih poštanskih maraka pod nazivom Dečja marka. Motivi ovih maraka su najčešće omiljeni dečji ljubimci i junaci iz sveta bajki i literature, dečjih igračaka, crtanih filmova. Dečje marke mogu imati i obrazovne i vaspitne sadržaje u animiranom obliku, odnosno crtežom prikazane pojedine teme koje deca inače uče u školama: poznati naučnici i pojave koje oni izučavaju, istorijske ličnosti i događaji, sportski junaci, kućni ljubimci i odnos prema njima... Svi oni prikazani su na način koji je interesantan i razumljiv i maloj deci.

Tema ovogodišnjeg izdanja Dečja marka su basne – kratke priče u kojima se životinje ponašaju kao ljudi. Basne su i poučne priče, sažeto i na duhovit način ispričane, a sadrže značajne istine o životu. Basne koje su uzete za motive na markama, prikupio je i objavio Dositej Obradović, srpski prosvetitelj i basnopisac.

Motivi na markama: 23 din – Pas i njegova senka; 35 din – Lisica i gavran; 46 din – Petao i dragi kamen; 70 din – Kornjača i Orao.

Motivi na kovertama: a – Dva miša; b – Svinja i hrast.

Umetnička obrada maraka: akademski grafičari Jakša Vlahović i Marija Vlahović.
Kataloške informacije
17. novembar 2014.
Umetnička obrada Jakša Vlahović i Marija Vlahović
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd
Tiraž: 23,00 din (višebojna) 25.000; 35,00 din (višebojna) 25.000; 46,00 din (višebojna) 25.000; 70,00 din (višebojna) 25.000
Tabak: 8 + vinjeta
Koverti sa žigom PD: 2
Nacrti: Prikaz basne Pas i njegova senka; Prikaz basne Lisica i gavran; Prikaz basne Petao i dragi kamen; Prikaz basne Kornjača i orao.
Veličina maraka: 37,5 x 30 mm.
Važe neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар