20. април 2012.

Obnova crkve iz X veka


Trideset godina od kada su slučajno u smederevskoj tvrđavi otkriveni ostaci crkvice iz X veka, konačno će u četvrtak početi njena konzervacija. Veruje se da je ovde, kroz vekove, na istim temeljima podizana pravoslavna, katolička crkva i džamija.

Burna istorija lokaliteta počinje u desetom veku, pola milenijuma pre nego što će na istom mestu nići Đurđeva tvrđava. Veruje se da je najpre izgrađena vizantijska crkva, da bi u prvoj polovini XV veka despot Đurađ obnovio crkvicu, koja je potom porušena padom pod Turke 1459. godine. 

Onda je tu nikla džamija, čijeg minareta se obrisi i danas vide. Kada je Austrija krajem XVII i početkom XVIII veka zavladala ovim prostorom, džamija je pretvorena u katoličku crkvu. Turci su je ubrzo srušili i nikada više nije obnovljena.

- U prethodnih 25 godina u velikoj meri su urušeni završni delovi ostataka zidova, pa je prilikom njihovog čišćenja, otkopana velika količina kamena. Sakralni kompleks čini nekoliko građevina. Najstariji su ostaci crkve trikonhalne osnove u severnom delu kompleksa. Na osnovu arheoloških nalaza datirana je u X vek, znatno pre izgradnje tvrđave. 

Nažalost, usled kasnijih građevinskih intervencija njeni zidovi su oštećeni do te mere da su danas postojani samo u temeljnoj zoni, u visini od oko trideset centimetara - kaže Veroljub Ranković, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

Regionalni zavod je prošle godine završio Projekat konzervacije i prezentacije sakralnog kompleksa koji daje prioritet srednjovekovnoj crkvi.

- Na osnovu podataka sa očuvanih delova, tehničke i foto dokumentacije, rekonstruisana je crkva u pretpostavljenoj modularnoj mreži. 

Prostor oko kompleksa će se proširiti i biće prezentovan na prvobitnoj koti terena. 

TAJNA CRKVE
Veruje se da je u tvrđavi postojala saborna crkva u kojoj su prvobitno pohranjene mošti Svetog Luke. Nemački stručnjaci obavili su geomagnetna snimanja podzemlja i sačinili satelitsku mapu, ali ostaci Blagoveštenske crkve nisu nađeni.


Нема коментара:

Постави коментар