27. јул 2011.

Otkrivene boginje

Zbirku preistorijskih predmeta - alata od kamena, oružja i nakita prvih rudara, Zavičajni muzej u Priboju obogatiće sa više stotina nedavno iskopanih eksponata u kućama starim oko 5.200 godina na lokalitetu Čeline.

Zbirku preistorijskih predmeta - alata od kamena, oružja i nakita prvih rudara, Zavičajni muzej u Priboju obogatiće sa više stotina nedavno iskopanih eksponata u kućama starim oko 5.200 godina na lokalitetu Čeline.

Ekipa istraživača godinama ide tragom prvih rudara u Polimlju. Letos su kopali na drugom kraju grada, na visokoj rečnoj terasi leve obale Lima.

- U naselju Čeline otkriveni su ostaci četiri kuće rudara podizane u dve faze od lakog materijala (drveni nosači povezani su pletarom i kuće su oblepljene blatom). Prema tragovima, kuće sa 70 do 100 kvadrata u osnovi su spaljene, ali su ostala kamena ognjišta i dve peći za pečenje hleba, hrane i keramičkih posuda - kaže Savo Derikonjić, arheolog i direktor Muzeja.

Na zgarištu naseobine nađeni su noževi, svrdla i sekire od kamena, buzdovani brušeni peskom, te igle, šila, probojci, kukice za pecanje ribe i poljoprivredne alatke izrađene od kosti jelena, kao i jedna bakarna perla. Otkriveni su i ugljenisani ostaci žitarica, kosti divljači i krupne stoke.

- Najvredniji eksponati su od gline - peći, keramičke posude i figurine boginje plodnosti, koje pripadaju kraju vinčanske kulture. Na nekim pljosnato urađenim figurinama naglašene su polne karakteristike, a glava je u obliku ptice. Zanimljivo je da su bušene u predelu glave i ruku i verovatno su nošene u vreme kultnog obreda - kaže Derikonjić.

PEĆ I OGNjIŠTE
Peći za pečenje hleba i keramičkih posuda, veličine 120x80cm, u bliku trapeza, građene su od gline na podlozi od kamena i oblutaka. U toku je priprema zgrade za stalnu muzejsku postavku u koju će biti preneta jedna peć, kao i rekonstrukcija ognjišta.

Нема коментара:

Постави коментар