29. јул 2012.

Muzejski Eksponati – Arheološke Iskopine Gamzigrad – Romulijana

Na zasedanju Komiteta za svetsku baštinu na Novom Zelandu, 29. juna 2007. godine, u listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska uvršćeno je arheološko nalazište Romulijana. Tim povodom, a u okviru tradicionalnog izdanja "Muzejski eksponati 2007.", Pošta Srbije emitovala je 21. septembra 2007. godine dve prigodne poštanske marke nominale po 46 dinara s motivima tog nalazišta. 
Prema navodima Komiteta, Romulijana predstavlja jedinstveno svedočenje o rimskoj graditeljskoj tradiciji u periodu svoga nastanka. Romulijana je arheološko nalazište utvrđene palate, koje se nalazi u istočnoj Srbiji, nedaleko od Zaječara i sela Gamzigrad. Kompleks pripada posebnoj kategoriji spomenika rimske dvorske arhitekture, vezane isključivo za oblik carske vladavine poznat pod imenom tetrarhije.

Palata je podignuta po zamisli imperatora Gaja Valerija Galerija Maksimijana, krajem III i početkom IV veka, kao testamentarna gradnja. To je mesto gde je rimski imperator sahranjen i uvršćen među bogove. Kompleks je dobio naziv po Galerijevoj majci Romuli, čije je poreklo bilo iz ovih krajeva. To arheološko nalazište naziva se još i Gamzigrad, prema mestu koje se nalazi u njegovoj blizini.

Dva utvrđenja, kao i građevine koje se za njih hronološki vezuju, podignuta su od 297. do 311. godine. Prostor unutar bedema je podeljen glavnom komunikacijskom osom, od severa prema jugu.

Severna polovina obuhvata kompleks carske palate s malim hramom i žrtvenikom lociranim u dvorištu. Na južnoj polovini nalaze se objekti za javnu upotrebu, veliki Jupiterov hram, terme i horeum. Arhitekturu palate dopunjuju podovi u mozaiku, sa apstraktnim i figuralnim motivima, visokog kvaliteta izrade.

Jedan kilometar istočno od palate, na brdu Magura, smešten je kompleks sakralnih objekata, koji čine carski mauzoleji i konsekrativni spomenici posvećeni imperatoru Galeriju i njegovoj majci Romuli. Na pristupnom putu Romulijani takođe se nalaze ostaci monumentalnog tetrapilona.

Palata je otkrivena krajem XIX veka, a sistematska istraživanja počela su 1953. godine. Od 2005. godine arheolozi iz Nemačke i Srbije vrše sistematska premeravanja te kasnoantičke carske palate.

Na kongresu na Novom Zelandu u svetsku baštinu Uneska uvršćene su 22 nove kulturnoistorijske ili prirodne celine, među kojima i čuveni most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, dok su četiri izbrisane. Lista svetske baštine danas ima ukupno 851 celinu, od kojih je 660 kulturnih, 166 prirodnih i 25 kombinovanih.

Umetničku obradu maraka uradila je Marina Kalezić, akademski slikar iz Beograda, a stručnu saradnju pružio je Brana Stojković iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu. Marke su štampane tehnikom višebojnog ofseta u novosadskoj štampariji "Forum", u tiražu od 28.000 kompletnih serija. Šalterski tabak sadrži devet maraka i vinjetu.

Na dan emitovanja serije DP "Jugomarka" pustila je u opticaj prigodan koverat prvog dana sa prigodnim žigom pošte 11101 Beograd.
 

Нема коментара:

Постави коментар