12. децембар 2014.

100 godina od rođenja Ljubice Cuce Sokić

Ljubica Cuca Sokić (9. 12. 1914 – 8. 01. 2009.) je čuvena srpska slikarka, profesor Beogradskog univerziteta i akademik. Ona je svojom ličnošću i delom obeležila srpsku i jugoslovensku umetnost 20. veka i pravi je predstavnik srpskog intimističkog slikarstva. Bila je slikar običnog i svakodnevnog života, bilo da slika enterijer, mrtvu prirodu, ili se posvećuje slikanju pejsaža, figure ili portreta. Kasnije je u svojim delima težila ka uprošćavanju formi, geometrizaciji i umerenoj apstrakciji, što će je dovesti do toga da slikarstvo svede na rafinirani odnos bojenih površina: sivih, plavičastih, zelenih i smeđih. Od 1961. Ljubica Sokić radi i u pastelu. Povremeno je koristila tehnike kolaža i eksperimentalnih materijala. Pored slikarstva, bavila se ilustracijom dečjih knjiga i časopisa, kao i izradom skica za filmove. Kao za mnoge naše slikare-intimiste, školovanje u Parizu, u drugoj polovini tridesetih godina, za Cucu Sokić bilo je presudno.

Francuska umetnost i francuski kulturni milje odredili su tok i duh Beogradske slikarske škole, čiji je jedan od najistaknutijih predstavnika bila Cuca Sokić. Njeno slikarstvo je bilo elegično, lirsko i intimno, na prvi pogled jednostavno, a u suštini veoma slojevito.

Cuca Sokić je potekla iz bogate građanske porodice, školovana, poštovana, ne samo kao veliki slikar, već i kao ličnost visokih moralnih nazora. Svi koji su je poznavali isticali su njeno građansko vaspitanje, ljudsko dostojanstvo, skromnost i poštenje. Odeljenje likovne umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je Cuca Sokić bila član, pokrenulo je inicijativu da se jedna od beogradskih ulica nazove imenom ove slavne slikarke.

Umetnička obrada marke: mr Marina Kalezić, akademski slikar.

Stručna saradnja: Srpska akademija nauka i umetnosti.
Kataloške informacije
9. decembar 2014.
Umetnička obrada Marina Kalezić
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 3/4
Tiraž: 23,00 din (višebojna) 25.000
Tabak: 8 + vinjeta
Koverat sa žigom PD: 1
Nacrt: Portret Ljubice Cuce Sokić.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm.
Važe neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар