04. септембар 2014.

Radost Evrope 2014.

Susreti dece „Radost Evrope“, svake godine, od daleke 1969, okupljaju decu Evrope uzrasta od 7 do 15 godina koja različitim aktivnostima promovišu prijateljstvo kao simbol jedinstva dečjeg sveta, ali predstavljaju i stalnu razmenu različitih kultura. Autentična dečja kreativnost, iskazana u što neposrednijem kontaktu sa građanima Beograda, svakog oktobra (od 2. do 5.), otvara vrata boljem međusobnom razumevanju i boljem razumevanju dečjeg sveta uopšte.

Dečji kulturni centar Beograda već 40 godina organizuje dečji likovni konkurs „Radost Evrope“, a radovi naj-talentovanije dece iz Evrope i sveta nalaze mesto na prigodnim poštanskim markama i kovertima prvog dana Pošte Srbije.

Motiv na marki: K. Banučander, 10 godina, Indija.

Motiv na vinjeti: A. Sandep Kumar, 18 godina, Indija.

Motivi na koverti: Andrea Tomović, Srbija; Mateuš Prevcing, 11 godina, Poljska; Matilda Milisavljević, 11 godina, Srbija; Krutart Šah, 6 godina, Indija.

Stručna saradnja: Dečji kulturni centar Beograd.

Grafička obrada marke: Anamari Banjac, akademski slikar.
Kataloške informacije
2. septembar 2014.
Umetnička obrada Anamari Banjac
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 3/4
Tiraž: 70,00 din (višebojna) 25.000
Tabak: 8 + vinjeta
Koverat sa žigom PD: 1
Nacrt: K. Banučander, 10 godina, Indija.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm.
Važi neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар