30. септембар 2012.

Muzejski eksponati 2012.

Krajem septembra 2012. godine Kruševac je bio filatelistički centar Kruševca. Povod za to bilo je novo tradicionalno izdanje prigodnih maraka "Muzejski eksponati", koje je posvećeno Narodnom muzeju u Kruševcu. Na dan puštanja u opticaj marke, 27. septembra, u prostorijama Muzeja u Kruševcu upriličena je promocija prigodnih maraka na kojima su kao motivi prikazani neki od eksponata kruševačkog muzeja.

Prikazane su i dve marke iz 1971. godine vezane za Kruševac. Prva je emitovana u čast proslave 600. godina grada Kruševca, sa motivom lika kneza Lazara, a na drugoj panorama Kruševca sa spomenikom u čast kosovskih junaka.
Muzej u Kruševcu osnovan je 19. decembra 1951. godine. Tokom šest decenija postojanja razvio se u muzej sa više od 23.000 eksponata, u okviru sedam zbirki: numizmatička, arheološka, istorijska, prirodnjačka, etnološka, zbirka kulturne istorije i zbirka likovne umetnosti.

Centralna zgrada muzeja podignuta je 1863. godine i predstavljala je drugi objekat namenski podignut za potrebe gimnazije u tadašnjoj Srbiji. Narodni muzej je u ovoj zgradi od 1964. godine. U sastavu muzeja su i Memorijali kompleks Slobodište, Umetnička galerija, Stara menzulana i Kuća Simića.

Na marki nominale 22 dinara prikazana je bronzana statueta Rimljanina iz IV veka. Statueta predstavlja mlađeg Rimljanina odevenog u togu, koji je u desnoj ruci držeo koplje, a u levoj svitak ili kesu sa novcem.

Motiv marke nominale 55 dinara je paradna oficirska sablja, koja je pripadala pešadijskom potporučniku Dragobratu Ž. Petroviću (1909-1931) iz Kruševca. Nakon formiranja Kraljevine SHS svi oficiri su dobili sablje ukrašene sa jednom grivnom i grbom nove države na koricama. Na sečivu se nalazi naziv liferanta "oficirska zadruga" sa ukomponovanim državnim grbom. Eksponat pripada legatu akademika Vladana Đorševića i nalazi se u okviru zbirke kulturne istorije.

Motiv na vinjeti je vizantijski zlatnik iz prve polovne X veka. Prilikom konzervatorskih radova na crkvi Svetog Duha u gradu Stalaću, u crkvenim temeljima pronađen je primerak zlatnog novca, soliclus Konstantina VII i Romana I. Zlatnik je kovan u Konstantinopolju i predstavlja jedan od najvažnijih numizmatičkih nalaza, koji svedoče o porastu dotoka novca u Srbiji tokom prve polovine X veka.

Grafičku obradu maraka uradila je Nadeždda Skočajić, akademski slikar-grafičar, uz stručnu saradnju Narodnog muzeja Kruševac. Marke su odštampane u novosadskoj štampariji "Forum", tehnikom višebojnog ofseta u šalterskim tabačićima od devet maraka sa vinjetom u sredini donjeg reda.

Tiraž marke nominale 22 dinara je 65.000 komada, a nominale 55 dinara 25.000 komada. 

Na dana puštanja maraka u opticaj na pošti 11101 Beograd je bio u upotrebi prigodan žig prvog dana, a "Srbijamarka" je emitovala prigodan koverat prvog dana.
 
 
 

Нема коментара:

Постави коментар