04. јануар 2013.

Plan izdavanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka 2013.

I. PRIGODNE POŠTANSKE MARKE I VREDNOSNICE

Izdavanjem prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležavaće se događaji, jubileji, datumi iz nacionalne ili svetske istorije, značajni sportski događaji i druge manifestacije, kao što su:
1. Lunarni horoskop – Godina zmije;
2. Muzejski eksponati – 50 godina Istorijskog muzeja Srbije;
3. Vaskrs;
4. Umetnost;
5. 1700 godina Milanskog edikta;
6. 150 godina od osnivanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta;
7. Evropa – poštanska vozila;
8. Evropska zaštita prirode;
9. Flora;
10. Radost Evrope;
11. Dan marke;
12. Božić;
13. 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša;
14. Nauka – prosveta;
15. 125 godina od rođenja Kralja Aleksandra I Karađorđevića.

1. LUNARNI HOROSKOP – Godina zmije
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se 2013. Godina, kao Godina zmije u lunarnom horoskopu.

2. MUZEJSKI EKSPONATI – 50 godina Istorijskog muzeja Srbije
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se 50 godina od osnivanja Istorijskog muzeja Srbije. Izvršno veće Narodne Republike Srbije je 20. Februara 1963. Godine, zbog potrebe postojanja jednog muzeja opšteg tipa koji bi svestrano prikazivao bogatu istoriju srpskog naroda, donelo Uredbu o osnivanju Istorijskog muzeja Srbije. Ovaj muzej ima bogatu kolekciju eksponata iz vremena kneza Miloša Obrenovića. Za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru Istorijski muzej Srbije je 1997. Godine dobio Vukovu nagradu.

3. VASKRS
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se Vaskrs, najveći hrišćanski praznik kojim se proslavlja Hristovo vaskrsenje.

4. UMETNOST
a) Oskar Danon – 100 godina od rođenja
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke obeležiće se 100 godina od rođenja Oskara Danona, jugoslovenskog dirigenta i kompozitora. Oskar Danon je bio prvi direktor Opere i Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu posle Drugog svetskog rata, a zatim njihov umetnički direktor, stalni gost – dirigent, kao i redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu.

b) Đuzepe Verdi – 200 godina od rođenja
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke obeležiće se 200 godina od rođenja ovog čuvenog italijanskog kompozitora. Njegova najznačajnija dela su opere: Nabuko, Aida, Rigoleto, Trubadur, Travijata i druge.

v) Rihard Vagner – 200 godina od rođenja
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke obeležiće se 200 godina od rođenja nemačkog kompozitora, muzičkog teoretičara, pesnika i esejiste Vilhelma Riharda Vagnera. Njegova remek dela su opere: Tristan i Izolda, Prsten Nibelunga, Majstori pevači iz Nirnberga, Valkira, Zigfrid i druge.

5. 1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke i vrednosnice obeležiće se 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Milanski edikt je doneo car Konstantin Veliki, koji je rođen u Nišu i car Licinije 313. Godine. Ovim aktom, hrišćanima je dozvoljeno da mogu javno da ispovedaju svoju veru a da za to ne snose nikakve posledice, proglašena je verska ravnopravnost i prestanak gonjenja hrišćana koje je trajalo tri stotine godina.

6. 150 GODINA OD OSNIVANjA MEĐUNARODNOG KOMITETA CRVENOG KRSTA
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke i vrednosnice obeležiće se 150 godina od osnivanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Crveni krst je međunarodna, humanitarna organizacija, koju je osnovao švajcarski trgovac Anri Dinan 1863. Godine, sa sedištem u Ženevi. Osnovna misija ove međunarodne organizacije je da u skladu sa Ženevskim konvencijama, pruža zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova, unutrašnjih nemira i drugih kriznih situacija.

7. EVROPA – poštanska vozila
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica, kao i u drugim evropskim zemljama, obeležiće se poštanska vozila. Prigodne poštanske marke „EVROPA”, izdaju se pod pokroviteljstvom PostEvrope, koji je od strane Svetskog poštanskog saveza ovlašćen da se stara o izdavanju i određivanju motiva prigodnih poštanskih maraka u Evropi.

8. EVROPSKA ZAŠTITA PRIRODE
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se zaštićene prirodne oblasti u Republici Srbiji.

9. FLORA
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se se biljni svet u Republici Srbiji.

10. RADOST EVROPE
Izdavanjem ove stalne emisije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica posvećeno je deci i odabranim dečijim radovima sa likovnog konkursa Dečijeg kulturnog centra iz Beograda – „Radost Evrope”.

11. DAN MARKE
Izdavanjem ove redovne serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se Dan poštanske marke. Prvi Dan marke proslavljen je u Austriji 1935. Godine, a na XI kongresu Svetskog poštanskog saveza koji je održan u Parizu, doneta je odluka da se izbor datuma obeležavanja Dana marke prepusti nacionalnim poštanskim upravama. Prvo izdanje poštanskih maraka u Republici Srbiji, pod nazivom „Dan marke”, obeleženo je 31. Oktobra 1989. Godine.

12. BOŽIĆ
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, kojim se proslavlja rođenje Hristovo.

13. 200 GODINA OD ROĐENjA
PETRA II PETROVIĆA NjEGOŠA
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke i vrednosnice obeležiće se 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša. Petar II Petrović Njegoš je jedan od najvećih pesnika 19. Veka na našim prostorima. Njegova najpoznatija dela su „Gorski vijenac”, „Luča Mikrokozma” i „Lažni car Šćepan Mali”.

14. NAUKA – prosveta
Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica obeležiće se jubileji četiri gimnazije u Republici Srbiji:

a) 100 godina od osnivanja Gimnazije u Novom Pazaru
Nepotpuna gimnazija u Novom Pazaru, osnovana je Ukazom kralja Petra I, 20. Novembra 1913. Godine, na predlog ministra Prosvete i Crkvenih poslova, a po saslušanju Ministarskog saveta. Redovna nastava u gimnaziji je počela 10. Januara 1914. Godine, sa 48 upisanih đaka, dva profesora, dva nastavnika, direktorom i školskim lekarom. Za 100 godina svog postojanja, ova gimnazija je iškolovala veliki broj doktora nauka, lekara, književnika, umetnika i uglednih privrednika.

b) 100 godina od osnivanja Prijepoljske gimnazije
Gimnazija u Prijepolju je osnovana Ukazom kralja Petra I, 20. Novembra 1913. Godine. Gimnazija je počela sa radom u zgradi bivše turske ruždije, u kojoj se danas nalazi prijepoljski Muzej. Prvi direktor ove gimnazije bio je Živko Joksimović, rođen u požeškom selu Gorobilje. Odmah po osnivanju gimnazije, u Prijepolje su počeli dolaziti učeni, obrazovani ljudi, upisivali su se prvi đaci i ova škola je u tim teškim vremenima postala spona među ljudima.

v) 150 godina od osnivanja Gimnazije u Pančevu
Naredbom Dvorskog ratnog saveta u Beču 1863. Godine, otvorena je Carsko - kraljevska viša realka u Pančevu. Među slavnim imenima koji su završili ovu gimnaziju su Laza Kostić najveći poeta srpskog romantizma, fizičar i pronalazač Mihailo Pupin, slikar Uroš Predić, književnik Miloš Crnjanski, prota Vasa Živković, kompozitor Dimitrije Mita Topalović i mnogi drugi akademici, naučnici i sportisti.

g) 175 godina od osnivanja Mitrovačke gimnazije
Gimnazija u Sremskoj Mitrovici otpočela je svoj rad 1838. godine, prvobitno kao Mala realna, a ubrzo zatim postala je Kraljevska realna gimnazija. Đaci ove gimnazije bili su veliki umetnici i naučnici Vasa Čubrilović, Miloš Đurić, Slavko Vorkapić, Petar Milošević i Dragoš Cvetković.

15. 125 GODINA OD ROĐENjA KRALjA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA
Izdavanjem ove prigodne poštanske marke i vrednosnice obeležiće se 125 godina od rođenja Kralja Aleksandra Karađorđevića. Aleksandar I Karađorđević (1888–1934) sin kralja Petra I i kneginje Zorke, je bio prvi kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i Kraljevine Jugoslavije (1929–1934).

 II. MOTIVI REDOVNIH IZDANjA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA

1. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Elektronske komunikacije predstavljaju razmenu ili prenošenje informacija između korisnika preko različitih elektronskih komunikacionih mreža, odnosno sistema prenosa koji omogućavaju prenos signala pomoću žičnih, radio, optičkih ili drugih elemenata.

2. AVALSKI TORANj
Avalski televizijski toranj izgrađen je 1965. godine na osnovu projekta arhitekata Uglješe Bogunovića i Slobodana Janjića i konstruktora akademika Milana Krstića. Avalski toranj je u NATO bombardovanju Republike Srbije razoren 29. aprila 1999. godine. Radovi na rekonstrukciji Avalskog tornja započeti su 2005. godine, a završeni 2009. godine. Televizijski toranj je otpočeo sa radom 29. aprila 2010. godine.

3. DIGITALNA SRBIJA
Digitalna škola predstavlja niz aktivnosti usmerenih na opremanje digitalnih kabineta u svim osnovnim školama u Republici Srbiji savremenim personalnim računarima pomoću kojih će đaci pored informatike, na interaktivan i deci zanimljiv način, moći da uče i ostale nastavne predmete u uslovima za učenje kakvi su dostupni njihovim vršnjacima u zemljama Evropske unije.

Нема коментара:

Постави коментар