30. март 2012.

Nauka 2012.

U okviru tradicionalnog izdanja "Nauka", Pošta Srbije obeležava dva jubileja našeg školstva: 75 godina utemeljenja visokog umetničkog obrazovanja i 150 godina Požarevačke gimnazije. Tri marke sa nominalama 22, 33 i 44 dinara puštene su u opticaj 30. marta 2012. godine.

Marka nominale 22 dinara , sa motivom nekadašnje zgrade Fakulteta muzičke umetnosti, posvećena je proslavi 75 godina visokoškolske ustanove. Ukazom Ministarstva prosvete predratne Jugoslavije donetim 31. marta 1937. godine osnovna je Muzička akademija u Beogradu. Rad prvih profesora i osnivača bio je usmeren na stvaranje umetnika i pedagoga koji će koncertnim i nastavnim aktivnostima stvarati specifičnu umetničku svest. Među utemeljivačima bili su kompozitor i muzikolog Kosta Manojlović, potom prvi rektor akademije, kompozitor i dirigent Stevan Hristić i violinista i kompozitor Petar Stojanović. To je ujedno i prva umetnička visokoškolska institucija u našoj zemlji. Nastava je danas organizovana na 11 odseka i obuhvata 25 različitih studijskih programa, a nastavnički kolegijum fakulteta čini 180 nastavnika i saradnika.

Marka nominale 33 dinara za motiv ima Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Takđe, osnovana 1937. godine, dok od 1973. godine radi kao Fakultet likovnih umetnosti. Osnivači i prvi profesori bili su Petar Dobrović, Milo Milunović i Toma Rosandić. Oni su školovani u inostranstvu i svojim iskustvima utemeljili su beogradsku akademiju po uzoru na svetske škole. Od početka, organizacija nastave odvijala se na tri odseka: slikarskom, grafičkom i vajarskom.

Iako Fakultet pripada grupaciji mlađih viskokoškolskih ustanova ovog tipa u Evropi, veoma brzo je stekao ugled, jer predstavlja nastavak usmetničkog školstva u Srbiji, koje je nastalo u drugoj polovini XIX veka. Šezdesetih godina prošlog veka i procvata beogradske aprstraktne umetnosti, primljeni su u kolektiv predstavnici ove umetničke orjentacije. Takva praksa, kojom škola u celini iskazuje sluh za aktuelne faze umetnsti, bila je nastavljena i kasnije, kada se za saradnike primani predstavnici "nove figuracije", kasnije "novog ekspresionizma", a devedesetih i nove beogradske skulptore. Nastava se odvija u pet zgrada. Deo institucije su i Centar za grafiku i vizuelna istraživanja i Livnica skulptura u osnivanju.

Marka nominale 44 dinara za motiv ima Požarevačku gimnaziju i njen jubilej 150 godina postojanja.

Umetnička obrada maraka je rad slikara mr Bobana Savića. Stručnu saradnju pružili su dekan Milutin Dragojlović sa Fakulteta likovnih umetnosti i profesor dr Soja Marinković sa Fakulteta muzičke umetnosti. tiraži maraka su 25.000 komada.

Na dan puštanja maraka u opticaj na pošti 11101 Beograd bio je u upotrebi prigodan žig.
  

Нема коментара:

Постави коментар