27. јун 2014.

100-godišnjica Prvog svetskog rata

Povod za početak Prvog svetskog rata bio je atentat Gavrila Principa na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, 28. juna 1914. u Sarajevu. Rat je trajao do 1918. godine i u njemu je mobilisano 65-70 miliona ljudi iz ukupno 36 država, od čega je pod oružjem najviše bilo Evropljana. Sile Antante, okupljene oko Ujedinjenog kraljevstva, Rusije i Francuske, ratovale su protiv Centralnih sila, čije su predvodnice bile Austrija i Nemačka. U jednom od najkrvavijih sukoba u istoriji čovečanstva, poginulo je više od 10 miliona ljudi, a 20 miliona je ranjeno. Kraljevina Srbija je u ovom ratu izgubila više od milion svojih žitelja, među kojim oko 370 hiljada vojnika (26%).

Srbija je prva zemlja koja je napadnuta. Austrougarska ofanziva 1914. godine neslavno se okončala velikim porazom carske vojske u bitkama na Ceru, Kolubari i Drini. Srpsku vojsku predvodili su vrhovni komadant Aleksandar Karađorđević i vojvode i generali Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Radomir Putnik, Petar Bojović i Pavle Jurišić Šturm. Nakon početnih pobeda, srpska vojska se, zajedno sa kraljem Petrom I Karađorđevićem i predsednikom Vlade Nikolom Pašićem, povukla preko Albanije pod naletom velike austrougarske ofanzive 1915. godine. Ostaci srpske vojske, oporavljeni od albanske golgote u savezničkim vojnim bolnicama na Krfu, Solunu i Bizerti, u jesen 1916. godine postigli su veliku pobedu u bici protiv bugarske armije na Kajmakčalanu, a dve godine kasnije sa savezničkim snagama otpočeli su ofanzivu kojom je probijen Solunski front.

Rat je okončan potpisivanjem Versajskog mira 20. juna 1919. godine, čija je posledica bila nova teritorijalna podela Evrope. Nemačka je izgubila svoje kolonije, a na ruševinama Austrougarske monarhije i osmanskog carstva stvorene su Austrija, Mađarska, Čehoslovačka i, zahvaljujući srpskim vojnim pobedama i diplomatskoj veštini, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Teritorije Osmanskog carstva van Anadolije dodeljene su, kao protektorat, silama Antante, dok je jezgro Osmanskog carstva reorganizovano u Republiku Tursku. Ruska imperija, koja je izašla iz rata nakon Oktobarske revolucije 1917. godine, izgubila je veliki deo svojih teritorija, na kojima su stvorene nove evropske države - Finska, Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska.

Saradnja na tekstu, motivima maraka, prigodnih koverata i maksimum karti ostvarena je sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Vojnim muzejom u Beogradu, Muzejom savremene umetnosti u Beogradu i PTT muzejom u Beogradu.

Motiv na marki nominale 23,00 din: „Prelaz srpske vojske preko Albanije”, 1915, ulje na platnu, autor Miloš Golubović; zbirka PTT muzeja u Beogradu; pukovska zastava iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na vinjeti: „Iz rata”, 1915/1916, tuš, akvarel,/papir, autor Miloš Golubović; zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; orden Karađorđeve zvezde sa mačevima IV stepena iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na koverti: „Prelaz srpske vojske preko Albanije”, skulptura, autor Jovan Pešić, zbirka PTT muzeja u Beogradu; vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu.

Motiv na marki nominale 35,00 din: „Još jedan pogled”,1915/1916,tuš, akvarel/papir, autor Miloš Golubović; zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; spomenica rata za oslobođenje i ujedinjenje 1914-1918 i sablje pešadijske oficirske iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na vinjeti: „Krf”, 1916, tuš,akvarel/papir; autor Miloš Golubović; zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima,iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na koverti: „Čekanje”, 1915/1916,tuš/papir, autor Miloš Golubović, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; zastava, dar žena Požarevca oslobodiocima 1918. g. i sablje pešadijske oficirske, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu.

Motiv na marki nominale 46,00 din: „Izlazak srpske vojske na more”, 1916, ulje, autor Vasa Eškićević; vlasništvo ATP „Lasta”, Beograd; pukovska zastava i šlem srpski tipa Adrijan, iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na vinjeti: „Vezirov most”, 1915, ulje, pastel i akvarel, autor Vladimir Becić i srebrna medalja za hrabrost, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na koverti: „Oficir”, 1914, ulje/karton, autor Nadežda Petrović, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; Albanska spomenica i sablja pešadijska oficirska, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu.

Motiv na marki nominale 70,00 din: „Preko Albanije 1915”, 1920, ulje/platno, autor Miloš Golubović; orden Karađorđeve zvezde sa mačevima III stepena i sablja pešadijska oficirska, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na vinjeti: „Samrtnikov oproštaj”, 1916, tuš/papir, autor Miloš Golubović i orden belog orla sa mačevima IV stepena, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu; Motiv na koverti: „Tobdžija”, 1914, ulje/karton/lesonit, autor Nadežda Petrović, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; orden belog orla sa mačevima IV stepena i srebrni venac dodeljen zastavi 13. pešadijskog puka „Hajduk Veljko”, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu.

Motivi na maksimum kartama: „Zbogom, deco moja”, 1915/1916, tuš, akvarel/papir, autor Miloš Golubović, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; orden Karađorđeve zvezde sa mačevima IV stepena, zbirka Vojnog muzeja u Beogradu. „Predeo s Krfa”, 1918, ulje/karton, autor Kosta Miličević, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; pukovska zastava i sablje pešadijske oficirske iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu. „Crkva na Krfu”, 1918, ulje/karton, autor Kosta Miličević, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; spomenica rata za oslobođenje i ujedinjenje 1914-1918, iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu. „Beograd (Pogled na Savu sa srušenim mostom)”, 1914, ulje/platno, autor Natalija Cvetković, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; zastava, dar žena Požarevca oslobodiocima 1918. g. i vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu.

Grafička obrada maraka: mr Marina Kalezić, akademski slikar.

Kataloške informacije
24. jun 2014.
Umetnička obrada Marina Kalezić
Štampa: višebojni ofset „ZIN” Beograd; z.č. 13 1/4
Tiraž: (višebojna) 50.000; 35,00 din (višebojna) 50.000; 46,00 din (višebojna) 50.000; 70,00 din (višebojna) 50.000
Tabak: 9 +vinjeta
Koverti sa žigom PD: 4
Maksimum karta: 4
Nacrti: 
„Prelaz srpske vojske preko Albanije”, 1915, autor Miloš Golubović, zbirka PTT muzeja u Beogradu, pukovska zastava iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; 
„Još jedan pogled”, 1915/16,Miloš Golubović, zbirka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, spomenica rata za oslobođenje i ujedinjenje 1914-1918 i sablje pešadijske oficirske iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; 
„Izlazak srpske vojske na more”, 1916, autor Vasa Eškićević, vlasništvo ATP „Lasta”, Beograd, pukovska zastava i šlem srpski iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu; 
„Preko Albanije 1915”, 1920, autor Miloš Golubović, orden Karađorđeve zvezde sa mačevima III stepena i sablja pešadijska oficirska iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm.
Važi neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар