24. јануар 2014.

Početak pregovora o pristupu Srbije EU

Na sastanku Evropskog saveta, 28. juna 2013. godine, doneta je odluka o otpočinjanju pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Savet je odlučio da prva međuvladina konferencija, koja se smatra uvodom u pregovore o pristupanju EU, bude održana najkasnije do kraja januara 2014. To je bio znak i za intenziviranje priprema za sveobuhvatan, višegodišnji pregovarački proces koji će omogućiti Srbiji da u doglednom periodu postane članica EU.

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji koji predstoje dovešće do prilagođavanja Srbije pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu Unije. Promene koje taj proces nosi jedinstvena su šansa da Srbija postane savremena evropska država, da bude partner koji aktivno učestvuje u evropskim poslovima i da svojim ugledom obezbeđuje zaštitu i poštovanje prava svih svojih građana da žive ravnopravno sa drugim građanima Evropske unije.

Stručna saradnja: Vlada Republike Srbije, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije.

Umetnička obrada marke: Jakša Vlahović, akademski grafičar.
Kataloške informacije
21. januar 2014.
Višebojni ofset „ZIN” Beograd
Tiraž: 25000
Tabak: 25
Nacrt: Zastave Evropske unije i Srbije koje simbolizuju početak pregovora o pristupanju Srbije EU.
Veličina marke: 37,5 x 30 mm.
Važe neograničeno.

Нема коментара:

Постави коментар