16. јун 2012.

Tragovi ljudi iz bronzanog doba

Na arheološku mapu Srbije upisano je još jedno značajno otkriće. U okviru zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi Koridora 10, ekipe stručnjaka Arheološkog instituta SANU, na lokalitetu Meanište u selu Ranutovac nadomak Vranja, pronašle su nekropolu iz ranog bronzanog doba, prema prvim procenama arheologa, iz perioda 2000. do 1800. godine pre naše ere.

Jedinstvena je po mnogo čemu, pre svega po tome što su u njoj pohranjeni ostaci pokojnika spaljenih na lomači, ali i po tome što je jedina nekropola iz tog perioda na području centralnogBalkana. Po rečima dr Aleksandra Bulatovića, naučnog saradnika, koordinatora projekta zaštitnih istraživanja na Koridoru 10 i rukovodioca istraživanja na lokalitetu Meanište, radi se o jednom od najznačajnijih otkrića na trasi Koridora 10, od Grabovnice kod Leskovca do Preševa, odnosno granice sa Makedonijom, na kojoj je od evidentirana 33, ostalo neistraženo samo još pet lokaliteta.

U Ranutovcu su otkrivena tri praistorijska horizonta na kojima je potvrđeno postojanje  naseljaiz ranog bronzanog doba, ranog gvozdenog i starijeg gvozdenog doba. Takođe je iskopan vredan prateći materijal, u prvom redu keramika koja svedoči o kulturi i načinu života u tom dobu.

Iz starijeg gvozdenog doba otkriveni su ukopi (trapovi, pozajmišta zemlje, otpadne jame) sa nalazima posuda, oruđa i oružja od kamena, roga, pečene zemlje ili kosti koji su datovani u vreme od sedmog do petog vek pre naše ere. Nađena je i keramika slikana u grčkom klasičnom stilu izrađena na vitlu.

Iz ranog gvozdenog doba otkriveni su ostaci stambenih objekata – zemunica oko kojih su bile ukopane jame (skladištenje hrane, otpadne jame…). Prema posudama od pečene zemlje, ovaj horizont se može datovati u period 10–8. veka pre naše ere.

Najzanimljivije otkriće je svakako nekropola iz ranog bronzanog doba (prema prvim procenama početak drugog milenijuma pre naše ere). Istraženo je preko 200 kvadrata nekropole, gde su konstatovani ostaci spaljenih pokojnika koji su polagani na zemlju, a zatim zatrpavani manjim kamenim kružnim konstrukcijama. Kao prilozi u grobovima su nađene i posude od pečene zemlje, kao i jedna sekira od glačanog kamena.

– Prema stilsko-tipološkim karakteristikama posuda, populacija koja je sahranjivala svoje mrtve na ovoj nekropoli, imala je gotovo identičnu materijalnu kulturu kao populacija sa teritorije današnje Makedonije i severne Grčke. Ovo je, naime, jedina nekropola ovog tipa na tlu centralnog Balkana. Pažnju privlače posude neobičnog izgleda iz nekropole kojih je do sada u stručnoj literaturi objavljeno svega četiri, a samo u Ranutovcu pronađeno je pet primeraka. Namena ovih predmeta, koji se u literaturi nazivaju lampama ili modelima peći, do sada nije bila jasna, ali se posle ovog otkrića može zaključiti da su imali kultnu namenu, odnosno da su korišćeni za neke rituale vezane za duhovni život ove populacije, odnosno kult mrtvih – objašnjava dr Aleksandar Bulatović.

Naš sagovornik ističe da se iz svega ovoga može zaključiti da je nekropola, naučno posmatrano, jedno od najznačajnijih otkrića na trasi autoputa, jer donosi prve, veoma značajne informacije o duhovnom životu populacije bronzanog doba koje će dati odgovor bar na neka od brojnih pitanja vezanih za nastanak i genezu kulture bronzanog doba na centralnom Balkanu.

Pronađeni predmeti se obrađuju u Narodnom muzeju u Vranju, kojem će biti ustupljeni, a nakon toga će, po običaju, biti objavljena publikacija o ovom otkriću. Do sada je istraženo 420 kvadratnih metara, a radovi, koji su počeli 1. aprila ove godine, potrajaće do kraja ovog meseca.

Нема коментара:

Постави коментар